Scroll to top
URMA – Przewodnik dobrych praktyk

URMA – Przewodnik dobrych praktyk

21 września 2014

Przewodnik prezentuje dobre praktyki partnerstw miejsko-wiejskich, w różnym zakresie ich funkcjonowania: struktury organizacyjno-prawnej, inicjatyw związanych z żywnością: produkcja, dystrybucja, konsumpcja, metodologii konsultacji społecznych, inicjatyw związanych z turystyką oraz funduszy…