Scroll to top
URMA – Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu URMA 2012-2014

URMA – Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu URMA 2012-2014

21 września 2014

Publikacja przedstawia wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w ramach szeregu warsztatów, konferencji, wizyt studialnych i zaprezentowanych projektów pilotażowych. Celem dokumentu jest podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami a obszarami wiejskimi…