Scroll to top
Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

24 lipca 2017

Dokument przedstawia podsumowanie, przeprowadzonych przez partnerów projektu, analiz regionalnych. Kwestionariusz ankietowy zawierał cztery kategorie pytań i zagadnień (bariery prawne, instytucjonalne, ekonomiczne i pozostałe). Wyniki każdej z kategorii uwarunkowań i barier regionalnych zaprezentowano…