Scroll to top

III Warsztaty projektu TRMS, 5 stycznia 2011 r. w Świnoujściu

W ramach prac nad koncepcją Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, 5 stycznia 2011 r. odbyły się warsztaty pod nazwą „Zagospodarowanie Przestrzenne Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej – Turystyka”.

Dyrektor Dendewicz podziękował wszystkim uczestnikom za owocne spotkanie. Zwrócił uwagę na konieczność współpracy ze stroną niemiecką przy tworzeniu diagnozy kierunków rozwoju. Przydatne będą tu metody wykorzystane w publikacji ISOCARP.

Jednym z wniosków spotkania jest rekomendacja by tworząc produkty turystyczne zwracać uwagę, by nie tworzyć półproduktów. Zalew Szczeciński i dolina Odry może przedstawić pełną ofertę jedynie przy współpracy polsko – niemieckiej. Dopiero wówczas wykorzystany zostanie pełny potencjał turystyczny. Wykorzysta się wówczas efekty skali produktu i jego rozpoznawalności, a także efekty synergii powodujące, że wzrośnie ogólna liczba turystów.

Nie bez znaczenia jest również poprawa powiązań transportowych zarówno w zakresie transportu indywidualnego, jak i zbiorowego. Dostępność komunikacyjna regionu (z Niemiec w tym z Berlina, Skandynawii oraz z południowej i centralnej Polski) decyduje w dużej mierze o atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej regionu.

Załączniki:

Program spotkania – wersja pdf

Protokół z III warsztatów TRMS „Zagospodarowanie przestrzenne Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej- Turystyka” – wersja pdf