Scroll to top

TRMS

Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Powierzchnia TRMS:
12 968 km2

Ludność TRMS:
2 638 535

Długość linii brzegowej:
176 km

Źródło danych:
GUS 2006 oraz obliczenia
własne RBGPWZ

Kontakt:
Justyna Strzyżewska
jst@rbgp.pl

Koncepcja Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oparta jest o zdiagnozowany, stały wzrost wpływu oddziaływania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nie tylko na otaczające go gminy leżące po polskiej stronie granicy, ale również na obszar transgranicznych gmin niemieckich. Proces ten wciąż narasta, zarówno poprzez procesy gwałtownej migracji jak i poprzez wzrost szeregu powiązań funkcjonalnych i przestrzennych. Tendencja ta, może wpłynąć w nieodległej perspektywie do powstanie na tym obszarze regionu metropolitalnego.

Region metropolitalny jest pojęciem szerszym wykraczającym poza bezpośrednie oddziaływanie miasta (jak ma to miejsce w wypadku obszaru metropolitalnego), ale wciąż pozostający pod jego wpływem.  Obejmuje on również pewne funkcje metropolitalne, czyli obiekty infrastruktury, działalność gospodarczą, instytucje, organizacje pozarządowe oraz centra i atrakcje turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Daje to wspólne możliwości rozwojowe – Szczecinowi przez zwiększenie potencjału rozwojowego, a pozostałej części regionu przez przenoszenie impulsów rozwojowych, jakie wytwarza duże miasto.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odpowiedzialne było za koordynację prac i przygotowanie dokumentu „Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina” określającym cele i działania mające pozytywny wpływ na rozwój TRMS i będącym pierwszym etapem pracy nad tym wspólnym polsko-niemieckim projektem.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Rekomendacje dla Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Rekomendacje dla Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

5 kwietnia 2024

Na zaproszenie kraju związkowego Brandenburgia Pani Julita Miłosz-Augustowska z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przedstawiła podsumowanie rekomendacji z projektu INT179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia…

Spotkanie sieci monitoringu transgranicznego

Spotkanie sieci monitoringu transgranicznego

20 października 2023

W dniach 19-20 października w Berlinie odbyło się posiedzenie Europejskiej Sieci Monitoringu Transgranicznego. Celem utworzenia Europejskiej Sieci Monitoringu Obszarów Transgranicznych jest wsparcie krajowych i regionalnych instytucji w prowadzeniu skutecznej polityki rozwoju, w szczególności w obszarach przygranicznych. W pracach sieci biorą udział partnerzy z Polski, Niemiec, Francji,…

Posiedzenie Komitetu Gospodarki Przestrzennej

Posiedzenie Komitetu Gospodarki Przestrzennej

19 września 2022

W dniach 18-19 września w Poczdamie odbyło się posiedzenie Komitetu Gospodarki Przestrzennej, w którym Województwo Zachodniopomorskie reprezentuje Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej jest częścią Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Komitet omawia aktualne tematy współpracy z zakresu gospodarki…

Obszary metropolitalne i transgraniczne – definicje funkcjonalności i metodologii w programowaniu po 2020 roku

Obszary metropolitalne i transgraniczne – definicje funkcjonalności i metodologii w programowaniu po 2020 roku

25 listopada 2019

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na zaproszenie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej ESPON oraz Sieci METREX uczestniczyło w warsztatach poświęconych zagadnieniu definicji i metodologii wyznaczających granice obszarów funkcjonalnych w Europie. Przykłady z Pomorza Zachodniego dotyczyły Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,…

Wykład wprowadzający o Regionie Metropolitalnym Szczecina podczas 85. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców w Schwedt nad Odrą

Wykład wprowadzający o Regionie Metropolitalnym Szczecina podczas 85. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców w Schwedt nad Odrą

11 kwietnia 2019

Pod hasłem „Szczeciński Region Metropolitalny szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Niemiec” w dniu 9 kwietnia w Schwedt nad Odrą odbyła się konferencja poświęcona wyzwaniom związanym z transgranicznym rozwojem tego obszaru. Jak zapewniali organizatorzy (Euroregion Pomerania) forum ma się przyczynić do przełamania wciąż istniejących stereotypów i wskazania…

Podsumowanie projektu Koncepcja rozwoju  Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Podsumowanie projektu Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

29 listopada 2015

Pragniemy poinformować, że ukończone zostały prace nad przygotowywaną koncepcją „TRMS - Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina”. Do prac nad projektem została powołana polsko-niemiecka Grupa Sterująca. Jej członkami byli oddelegowani ze strony polskiej przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenia…

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Schwerinie

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Schwerinie

8 czerwca 2015

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej dotyczyło dwóch zagadnień. Pierwszym było posiedzenie polsko-niemieckiej Grupy Sterującej, działającej w ramach projektu TRMS, na którym omówione zostały zagadnienia związane z przygotowaniem i wydrukiem Raportu z I etapu prac nad projektem. Poinformowano o planach związanych z prezentacją projektu podczas Konferencji METREX oraz ustalono dalsze postępowanie…

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Szczecinie

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Szczecinie

25 marca 2015

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej odbyło się w Szczecinie w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Głównymi celami spotkania była wymiana informacji odnośnie opiniowania raportu z I etapu prac nad Koncepcją, omówienie stanu przygotowań do konferencji, omówienie możliwości przystąpienia TRMS do stowarzyszenia Initiativkreis Metropolitalne Grenzregionen (IMeG) oraz określenie…

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Neubrandenburg

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Neubrandenburg

8 grudnia 2014

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej dotyczyło oceny stanu zaawansowania prac w ramach inicjatywy TRMS. Na początku spotkania omówiono efekty ostatnich działań i inicjatyw, w które zaangażowani byli członkowie zespołu. Podsumowano Okrągły Stół w Greifswaldzie, Komunalne Forum Sąsiedzkie w Szczecinie oraz Konferencje MORO „Przestrzeń bez granic”. Następnie dyskutowano nad stanem…

Warsztaty tematyczne projektu TRMS w Świnoujściu

Warsztaty tematyczne projektu TRMS w Świnoujściu

16 października 2013

Tym razem warsztaty prowadzone w ramach projektu TRMS z udziałem polskich i niemieckich partnerów projektu, odbyły się w sali konferencyjnej w Amfiteatrze Miejskim Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu. Warsztaty dotyczyły dwóch tematów „Położenie Szczecina nad wodą” oraz „Funkcje miast i gmin – struktura funkcjonalno-przestrzenna TRMS”. W ramach prezentacji wstępnej przedstawiono…

Nasz projekt transgranicznej metropolii najlepszy w Berlinie!!!

Nasz projekt transgranicznej metropolii najlepszy w Berlinie!!!

21 maja 2013

Projekt Polsko-Niemiecka Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina został uznany za jeden z pięciu modelowych projektów współpracy polsko-niemieckiej. Pokonał pięćdziesiąt innych przedsięwzięć startujących w konkursie na modelową współpracę polsko- niemiecką 2012-2013. 21 maja 2013 r. w Berlinie zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa…

III Warsztaty projektu TRMS, 5 stycznia 2011 r. w Świnoujściu

III Warsztaty projektu TRMS, 5 stycznia 2011 r. w Świnoujściu

5 stycznia 2011

W ramach prac nad koncepcją Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, 5 stycznia 2011 r. odbyły się warsztaty pod nazwą „Zagospodarowanie Przestrzenne Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej - Turystyka”. Dyrektor Dendewicz podziękował wszystkim uczestnikom za owocne spotkanie. Zwrócił uwagę na konieczność współpracy ze stroną niemiecką przy tworzeniu diagnozy kierunków…