Scroll to top

TRMS

Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Powierzchnia TRMS:
12 968 km2

Ludność TRMS:
2 638 535

Długość linii brzegowej:
176 km

Źródło danych:
GUS 2006 oraz obliczenia
własne RBGPWZ

Kontakt:
Justyna Strzyżewska
jst@rbgp.pl

Koncepcja Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oparta jest o zdiagnozowany, stały wzrost wpływu oddziaływania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nie tylko na otaczające go gminy leżące po polskiej stronie granicy, ale również na obszar transgranicznych gmin niemieckich. Proces ten wciąż narasta, zarówno poprzez procesy gwałtownej migracji jak i poprzez wzrost szeregu powiązań funkcjonalnych i przestrzennych. Tendencja ta, może wpłynąć w nieodległej perspektywie do powstanie na tym obszarze regionu metropolitalnego.

Region metropolitalny jest pojęciem szerszym wykraczającym poza bezpośrednie oddziaływanie miasta (jak ma to miejsce w wypadku obszaru metropolitalnego), ale wciąż pozostający pod jego wpływem.  Obejmuje on również pewne funkcje metropolitalne, czyli obiekty infrastruktury, działalność gospodarczą, instytucje, organizacje pozarządowe oraz centra i atrakcje turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Daje to wspólne możliwości rozwojowe – Szczecinowi przez zwiększenie potencjału rozwojowego, a pozostałej części regionu przez przenoszenie impulsów rozwojowych, jakie wytwarza duże miasto.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odpowiedzialne było za koordynację prac i przygotowanie dokumentu „Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina” określającym cele i działania mające pozytywny wpływ na rozwój TRMS i będącym pierwszym etapem pracy nad tym wspólnym polsko-niemieckim projektem.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Uchwała Sejmiku Województwa o przystąpieniu do realizacji projektu

Uchwała Sejmiku Województwa o przystąpieniu do realizacji projektu

4 lutego 2020

W dniu 24 stycznia br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. W grudniu 2019 roku Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego jako lider projektu otrzymało decyzję…

„Model monitoringu w Regionie Metropolitalnym Szczecina” zatwierdzony do dofinansowania

„Model monitoringu w Regionie Metropolitalnym Szczecina” zatwierdzony do dofinansowania

13 grudnia 2019

Podczas 12. Posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska wybrano 9 projektów do dofinansowania w ramach IV Osi Priorytetowej „Współpraca transgraniczna”. Jednym z nich jest projekt pt.: „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”, którego…

Sieć transgranicznego monitoringu

Sieć transgranicznego monitoringu

9 grudnia 2019

W dniach 5-6 grudnia w Bonn w siedzibie Federalnego Urzędu ds. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej miało miejsce posiedzenie członków Europejskiej Sieci Monitoringu Obszarów Transgranicznych, do której należy także Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Sieć ma charakter nieformalny, a jej celem jest wzmocnienie regulacji i rozwiązań prawnych dotyczących…

Obszary metropolitalne i transgraniczne – definicje funkcjonalności i metodologii w programowaniu po 2020 roku

Obszary metropolitalne i transgraniczne – definicje funkcjonalności i metodologii w programowaniu po 2020 roku

25 listopada 2019

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na zaproszenie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej ESPON oraz Sieci METREX uczestniczyło w warsztatach poświęconych zagadnieniu definicji i metodologii wyznaczających granice obszarów funkcjonalnych w Europie. Przykłady z Pomorza Zachodniego dotyczyły Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,…

Prezentacja założeń projektu Model monitoringu w Regionie Metropolitalnym Szczecina

Prezentacja założeń projektu Model monitoringu w Regionie Metropolitalnym Szczecina

1 lipca 2019

Podczas warsztatów ESPON w Szczecinie poświęconych wdrażaniu Wizji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie Leszek Jastrzębski przedstawił założenia projektu „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. W prezentacji udział wzięli…

Wykład wprowadzający o Regionie Metropolitalnym Szczecina podczas 85. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców w Schwedt nad Odrą

Wykład wprowadzający o Regionie Metropolitalnym Szczecina podczas 85. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców w Schwedt nad Odrą

11 kwietnia 2019

Pod hasłem „Szczeciński Region Metropolitalny szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Niemiec” w dniu 9 kwietnia w Schwedt nad Odrą odbyła się konferencja poświęcona wyzwaniom związanym z transgranicznym rozwojem tego obszaru. Jak zapewniali organizatorzy (Euroregion Pomerania) forum ma się przyczynić do przełamania wciąż istniejących stereotypów i wskazania…

Podsumowanie projektu Koncepcja rozwoju  Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Podsumowanie projektu Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

29 listopada 2015

Pragniemy poinformować, że ukończone zostały prace nad przygotowywaną koncepcją „TRMS - Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina”. Do prac nad projektem została powołana polsko-niemiecka Grupa Sterująca. Jej członkami byli oddelegowani ze strony polskiej przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenia…

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Schwerinie

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Schwerinie

8 czerwca 2015

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej dotyczyło dwóch zagadnień. Pierwszym było posiedzenie polsko-niemieckiej Grupy Sterującej, działającej w ramach projektu TRMS, na którym omówione zostały zagadnienia związane z przygotowaniem i wydrukiem Raportu z I etapu prac nad projektem. Poinformowano o planach związanych z prezentacją projektu podczas Konferencji METREX oraz ustalono dalsze postępowanie…

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Szczecinie

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Szczecinie

25 marca 2015

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej odbyło się w Szczecinie w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Głównymi celami spotkania była wymiana informacji odnośnie opiniowania raportu z I etapu prac nad Koncepcją, omówienie stanu przygotowań do konferencji, omówienie możliwości przystąpienia TRMS do stowarzyszenia Initiativkreis Metropolitalne Grenzregionen (IMeG) oraz określenie…

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Neubrandenburg

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Neubrandenburg

8 grudnia 2014

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej dotyczyło oceny stanu zaawansowania prac w ramach inicjatywy TRMS. Na początku spotkania omówiono efekty ostatnich działań i inicjatyw, w które zaangażowani byli członkowie zespołu. Podsumowano Okrągły Stół w Greifswaldzie, Komunalne Forum Sąsiedzkie w Szczecinie oraz Konferencje MORO „Przestrzeń bez granic”. Następnie dyskutowano nad stanem…

Warsztaty tematyczne projektu TRMS w Świnoujściu

Warsztaty tematyczne projektu TRMS w Świnoujściu

16 października 2013

Tym razem warsztaty prowadzone w ramach projektu TRMS z udziałem polskich i niemieckich partnerów projektu, odbyły się w sali konferencyjnej w Amfiteatrze Miejskim Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu. Warsztaty dotyczyły dwóch tematów „Położenie Szczecina nad wodą” oraz „Funkcje miast i gmin – struktura funkcjonalno-przestrzenna TRMS”. W ramach prezentacji wstępnej przedstawiono…

Nasz projekt transgranicznej metropolii najlepszy w Berlinie!!!

Nasz projekt transgranicznej metropolii najlepszy w Berlinie!!!

21 maja 2013

Projekt Polsko-Niemiecka Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina został uznany za jeden z pięciu modelowych projektów współpracy polsko-niemieckiej. Pokonał pięćdziesiąt innych przedsięwzięć startujących w konkursie na modelową współpracę polsko- niemiecką 2012-2013. 21 maja 2013 r. w Berlinie zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa…