Scroll to top

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS, 8 grudnia 2014 r.
w Neubrandenburg

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej dotyczyło oceny stanu zaawansowania prac w ramach inicjatywy TRMS. Na początku spotkania omówiono efekty ostatnich działań i inicjatyw, w które zaangażowani byli członkowie zespołu. Podsumowano Okrągły Stół w Greifswaldzie, Komunalne Forum Sąsiedzkie w Szczecinie oraz Konferencje MORO „Przestrzeń bez granic”.

Następnie dyskutowano nad stanem prac w ramach raportu TRMS oraz jego zawartością merytoryczną. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji TRMS w szerszym kontekście Regionu Morza Bałtyckiego oraz europejskim układzie metropolii.

Na koniec ustalono dalszy harmonogram prac oraz listę spotkań bilateralnych.