Scroll to top

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptował rekomendowaną listę głównych korytarzy tras rowerowych

Główne trasy rowerowe:

 1. Nadmorska
 2. Pojezierna – dwie odnogi, jedna ze Szczecina, druga z Cedyni, łącząca się w okolicach Ińska i dalej biegnąca na wschód w stronę Szczecinka
 3. Bałtyk – Wałcz – dwie odnogi z Kołobrzegu i z Mielna przez Koszalin łączące się w Białogardzie
 4. Tywa – Odra – Zalew – wzdłuż rzeki Tywy i wschodniej części Zalewu Szczecińskiego z łącznikiem do trasy nadmorskiej
 5. Wał Pomorski – dwie odnogi, jedna ze Szczecina, druga z Cedyni, łącząca się w okolicach Ińska i dalej biegnąca na wschód w stronę Szczecinka
 6. Dolina Regi – Drawieński Park Narodowy
 7. Dolina Parsęty
 8. Dolina Płoni
 9. Dolina Odry
 10. Pałaców i zamków
 11. Szczecin – Kołobrzeg

Cztery pierwsze trasy uznane zostały za priorytetowe i zgodnie z założeniami projektu podlegają dalszemu opracowaniu i uszczegółowieniu

Załączniki:

Schemat powiązań tras rowerowych na tle obszarów atrakcyjnych turystycznie.

 

Schemat proponowanych tras rowerowych ze wskazaniem korytarzy priorytetowych.