Scroll to top

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Myśliborzu w dniu 29 czerwca 2015 r.

Na zaproszenie burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego 29 czerwca odbyło się spotkanie konsultacyjne. Główny Projektant Michał Urbański pokazał prezentację na temat ogólnych założeń koncepcji, zebranych informacji ankietowych, istniejących szlaków turystycznych. Przedstawił również tło dla realizacji długodystansowych tras rowerowych dla efektów społeczno-gospodarczych.

Janusz Mickiewicz z UM w Barlinku, który wyraził w imieniu wszystkich uczestników spotkania chęć współpracy i przekonanie o celowości projektu. Powiedział również, że na terenie gminy Barlinek powstało już kilka ścieżek, ale obsługują one tylko mieszkańców i turystów stacjonarnych. Włączenie ich w szerszy kontekst przyniosłoby więcej zysków. Według niego nie wystarczy tylko wybudować ścieżkę, ważna również jest informacja i promocja. Istotna jest również współpraca między sąsiadującymi gminami – Lipianami i Myśliborzem. Burmistrz Myśliborza wyraził chęć współpracy, ale również obawy przed możliwościami finansowania inwestycji.

Następnie uczestnicy spotkania przeszli do dyskusji nad szczegółowym przeprowadzeniem trasy przez tereny ich gmin. W warsztatowy sposób na mapach zaproponowali różne warianty przebiegu tras.