Scroll to top

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Moryniu

W siedzibie Geoparku odbyliśmy kolejne spotkanie robocze, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin: Moryń, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój, a także Nadleśnictwa Mieszkowice i Zespołu Parków Krajobrazowych. Głowny projektant Michał Urbański przedstawił interesariuszom główne założenia projektu, opisał metody prowadzenia inwentaryzacji i pomiarów. W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję od przedstawienia swojego punktu widzenia i propozycji odnośnie wariantów przebiegu trasy w dolinie Tywy.