Scroll to top

Spotkanie z przedstawicielami gmin, powiatu i nadleśnictw
w Czaplinku

W spotkaniu roboczym w dniu 15 lipca 2015 r. zorganizowanym w Urzędzie Miasta w Czaplinku uczestniczyli przedstawiciele gmin: Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Barwice, a także Powiatu Drawskiego oraz Nadleśnictw w Złocieńcu i Czaplinku.

Po części informacyjnej, w której główny projektant przedstawił cele i założenia metodologiczne projektu, uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i sugestie dotyczące możliwości przebiegu tras rowerowych na konkretnych odcinkach.