Scroll to top

Wyjazd terenowy w dniach 12-14 sierpnia 2015 r.

Projektanci odbyli drugi zespołowy wyjazd w teren, podczas którego przez kilka dni przejeżdżali na rowerach i dokumentowali kolejne odcinki tras priorytetowych (południowy odcinek trasy Bałtyk – Wałcz oraz trasę Pojezierną), wyznaczając warianty ich przebiegu. Baza zespołu została ulokowana we wsi Winniki w gminie Węgorzyno. Zebrano duży zasób danych, w tym fotograficznych i filmowych, które poddano analizie. Będą one systematycznie nanoszone na mapę inwentaryzacyjną.

Zespół wziął także udział w spotkaniu roboczym z wybranymi gminami, powiatami i nadleśnictwami, które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Ińsko.