Scroll to top

Publikacja z Jesiennej Konferencji METREX „Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii” już dostępna!

Pragniemy poinformować, że jest już dostępna publikacja dotycząca Jesiennej Konferencji METREX „Metropolia dla ludzi ludzie dla metropolii”. Publikacja zawiera podsumowanie najważniejszych prezentacji, dyskusji i tematów poruszonych w trakcie kolejnej konferencji METREX, zorganizowanej w dniach 10-11 września 2015 roku w Szczecinie.

Wśród poruszonych tematów znalazły się zagadnienia; pozycji Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w sieci Metropolii Europejskich, roli obszarów funkcjonalnych województwa zachodniopomorskiego, tematy związane z socjologią metropolii i jakością życia w europejskich obszarach metropolitalnych oraz doświadczenia szeregu metropolii europejskich w tym zakresie (Amsterdam, Londyn, Helsinki, Sztokholm i Hamburg).

Konferencja wpisuje się w cykl konferencji europejskiej sieci regionów i obszarów metropolitalnych METREX. Stanowią one z jednej strony okazję do przedstawienia regionu gospodarza konferencji, z drugiej – umożliwiają i stymulują ekspercką dyskusję na wybrane tematy dotyczące zagadnień planowania przestrzennego.

Załącznik:

Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii – Publikacja z międzynarodowej Jesiennej Konferencje METREX Pomorze Zachodnie

W ramach konferencji dyskutowano m.in. o pozycji Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w sieci metropolii europejskich, rozwoju obszarów funkcjonalnych województwa zachodniopomorskiego, jakości życia w metropoliach europejskich i regionach oraz aktualnych trendach, zagrożeniach i wyzwaniach próbując postawić diagnozę dla obecnych uwarunkowań.