Scroll to top

METREX

Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych

Główna siedziba:
METREX Secretariat
125 West Regent Sreet
Glasgow G2 2SA
Scotland UK

Utworzenie METREX:
1996

Liczba stowarzyszonych regionów
i obszarów metropolitalnych:
43

Kontakt:
Julita Miłosz-Augustowska
jmi@rbgp.pl

METREX to Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. Została założona w 1996 roku w ramach Metropolitan Regions Conference w Glasgow, wspierana przez lokalne władze, organy rządowe oraz przez Generalną Dyrekcje ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej.

Celem organizacji jest wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń w sprawach metropolitalnych, skupionych na planowaniu przestrzennym i zrównoważonym rozwoju. Obecnie sieć zrzesza przedstawicieli ponad 40 głównych obszarów metropolitalnych z całej Europy. METREX organizuje konferencje, działa w ramach grup eksperckich oraz wspiera projekty związane z obszarami metropolitalnymi.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ma zaszczyt reprezentować Województwo Zachodniopomorskie w sieci METREX, aktywnie uczestnicząc w spotkaniach grup roboczych oraz biorąc udział w podejmowanych inicjatywach międzynarodowych.  W ostatnich latach biuro odpowiedzialne było m.in. za organizację międzynarodowej Jesiennej konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin-Świnoujście „Metropolia dla ludzi – ludzie dla metropolii”, która miała miejsce w Szczecinie w dniach 8-10 września 2015 r.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Metrex Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej

Metrex Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej

5 kwietnia 2024

W ubiegłym tygodniu ukazał się raport z konferencji „Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej: badanie partnerstw miejsko-wiejskich”, której organizatorem była sieć METREX. Podczas konferencji Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiło modelowe rozwiązania współpracy miejsko-wiejskiej na przykładzie Stowarzyszenia Szczecińskiego…

Manifest organizacji sieciowych na rzecz partnerstw metropolitalnych w UE

Manifest organizacji sieciowych na rzecz partnerstw metropolitalnych w UE

4 listopada 2023

Manifest został przygotowany przez europejskie sieci na rzecz rozwoju regionów metropolitalnych, takie jak METREX, którego Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem od 2011 roku. METREX to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, działające jako sieć współpracy regionów, w której skład wchodzą praktycy, eksperci, politycy, reprezentanci instytucji publicznych szczebla regionalnego,…

Wiosenna konferencja Sieci METREX – Wrocław kwiecień 2023 r.

Wiosenna konferencja Sieci METREX – Wrocław kwiecień 2023 r.

27 kwietnia 2023

Wiosenna konferencja METREX miała miejsce w dniach 23-26 września br. we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia było Miasto Wrocław, będące jednym z sześciu polskich członków sieci obok Województwa Zachodniopomorskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Obszaru Metropolitalnego Gdańska Gdyni i Sopotu, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego…

Konferencja wiosenna Sieci METREX – edycja wirtualna

Konferencja wiosenna Sieci METREX – edycja wirtualna

3 lipca 2020

Wiosenna konferencja Sieci Europejskich Obszarów i Regionów Metropolitalnych odbyła się 1 lipca br. w Lizbonie i była transmitowana on-line do wszystkich członków sieci w całej UE. W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników, a tematem dyskusji były nowe rozwiązania zrównoważonego rozwoju terytorialnego, m.in. w obszarze adaptacji do zmian klimatu oraz zapewnienia dostępu do…

Posiedzenie Grupy Eksperckiej METREX

Posiedzenie Grupy Eksperckiej METREX

1 kwietnia 2020

W dniach 30-31 marca br. miała się odbyć wiosenna konferencja sieci METREX. Konferencja została przesunięta na jesień, ale posiedzenie Grupy Eksperckiej „Krajobraz metropolitalny – jak równoważyć miejski i wiejski rozwój” odbyło się zgodnie z harmonogramem. Uczestniczyło w nim 14-stu przedstawicieli europejskich regionów i obszarów metropolitalnych. Główny wykład został poświęcony…

Konferencja jesienna Sieci METREX w Stuttgardzie

Konferencja jesienna Sieci METREX w Stuttgardzie

2 października 2019

W dniach 11-13 września br. w regionie metropolitalnym Stuttgart odbyła się kolejna konferencja Sieci Metrex (the Network of European Metropolitan Regions and Areas), tym razem poświęcona tematowi inwestycji infrastrukturalnych i ich wpływowi na rozwój społeczno-gospodarczy. Tradycją konferencji METREX jest prezentacja przez region gospodarzy swoich flagowych projektów mogących stanowić…

Konferencja wiosenna Sieci METREX w Birmingham

Konferencja wiosenna Sieci METREX w Birmingham

22 maja 2019

W dniach 16-17 maja odbyła się w regionie metropolitalnym Birmingham kolejna konferencja Sieci Metrex (the Network of European Metropolitan Regions and Areas). Tematem było zapewnienie wzrostu gospodarczego w miastach i regionach z naciskiem na włączenie mieszkańców w procesy przekształceniowe. Birmingham i West Midlands doświadczyły dużych zmian w swoich strukturach zarządzania dzięki…

Nowa odsłona METREXU Prezentacja identyfikacji wizualnej

Nowa odsłona METREXU Prezentacja identyfikacji wizualnej

4 kwietnia 2019

Sieć  METREX obchodziła w 2016 roku swoje 20-te urodziny. Ten jubileusz oraz zmiana na stanowisku Sekretarza Generalnego (po 20 latach działalności z organizacji odszedł na emeryturę jej założyciel Roger Read) skłonił członków do rozpoczęcia prac nad nową strategią rozwoju organizacji i nową identyfikacją wizualną. W efekcie od 2019 roku startuje odświeżona strona internetowa…

Jesienna Konferencja METREX Bruksela „Rozwiązania metropolitalne” w dniach 11-12 października 2018 r.

Jesienna Konferencja METREX Bruksela „Rozwiązania metropolitalne” w dniach 11-12 października 2018 r.

11 października 2018

Tegoroczna Jesienna Konferencja METREX w Brukseli odbyła się pod hasłem „Rozwiązania metropolitalne – wdrażanie polityk szczebla regionalnego w praktyce”. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był narzędziom jakie posiadają miasta i regiony metropolitalne w przekładaniu ambitnych celów rozwojowych na działające polityki. W ramach sesji równoległych dyskutowano o innowacyjnych…

Jesienna Konferencja METREX Helsinki „Życie w metropoliach przyszłości” w dniach 4-6 października 2017 r.

Jesienna Konferencja METREX Helsinki „Życie w metropoliach przyszłości” w dniach 4-6 października 2017 r.

4 października 2017

Przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie reprezentowali Województwo Zachodniopomorskie na kolejnej konferencji METREX, która odbyła się tym razem w Helsinkach. Tematem wiodącym konferencji było „Życie w metropoliach przyszłości” i spojrzenie metropolitalne na to zagadnienie. Dyskutowano m.in. o istniejących już wyzwaniach…

Wiosenna Konferencja METREX Sztokholm „Planowanie spójności społecznej” w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

Wiosenna Konferencja METREX Sztokholm „Planowanie spójności społecznej” w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

31 maja 2017

Tegoroczna Wiosenna Konferencja METREX w Sztokholmie, w pierwszym dniu spotkań skupiała się na zagadnieniach planowania w kontekście spójności społecznej. Zaprezentowane zostały inicjatywy Spójny Sztokholm oraz Sztokholm 2050, a następnie odbyła się debata planistów z Amsterdamu, Wiednia, Oslo i Helsinek odnoście perspektywy 2050 z punktu widzenia dużych metropolii. Dzień drugi skupiony…

Publikacja z Jesiennej Konferencji METREX  „Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii” już dostępna!

Publikacja z Jesiennej Konferencji METREX „Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii” już dostępna!

20 lutego 2016

Pragniemy poinformować, że jest już dostępna publikacja dotycząca Jesiennej Konferencji METREX „Metropolia dla ludzi ludzie dla metropolii”. Publikacja zawiera podsumowanie najważniejszych prezentacji, dyskusji i tematów poruszonych w trakcie kolejnej konferencji METREX, zorganizowanej w dniach 10-11 września 2015 roku w Szczecinie. Wśród poruszonych tematów znalazły się zagadnienia;…