Scroll to top

Spotkanie koordynatorów projektu Wizja 2030 w Berlinie

Kolejne spotkanie koordynatorów projektu WIZJA 2030 miało miejsce w dniu 20 stycznia 2016 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich i niemieckich instytucji biorących udział w realizacji projektu.

Na spotkaniu przedyskutowano m.in. politykę informacyjną związaną z dystrybucją wiedzy o projekcie zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Szczególną uwagę poświęcono stronie internetowej projektu przy pomocy, której przeprowadzana będzie ankieta wśród interesariuszy. Omówiono też zarys wizji dokumentu, którego podstawę stanowi kompilacja dwóch opracowań – podsumowania spotkania grudniowego z 2014 r. sporządzonego przez Pana Macieja Zatheya oraz wizji rozwoju zaprezentowanej przez Dyrektora RBGPWZ Stanisława Dendewicza w dniu 4 grudnia 2015 r. w Berlinie na posiedzeniu polsko-niemieckiego Komitetu ds. gospodarki przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Na zakończenie spotkania ustalono datę sympozjum naukowego, które odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. w Szczecinie. Sympozjum będzie stanowić okazję do ponownego spotkania się koordynatorów projektu.