Scroll to top

WIZJA 2030

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań

Podmiot odpowiedzialny:
Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej
Polsko-Niemieckiej Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej

Rok rozpoczęcia prac:
2014

Przyjęcie dokumentu:
Uchwała Komitetu
z dnia 1 grudnia 2016

Kontakt:
Leszek Jastrzębski
lja@rbgp.pl

Koncepcja Przyszłości 2030 jest wspólną wizją planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w roku 2030. Dokument opracowany został przez Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej, na podstawie polskiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz niemieckiej wizji rozwoju przestrzennego. Uwzględniono także dokumenty strategiczne sporządzone na poziomie województw, landów oraz Unii Europejskiej.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie aktywnie uczestniczyło w pracach nad opracowaniem dokumentu, wskazując i opiniując kluczowe priorytety z punktu widzenia obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz kierunków rozwoju współpracy transgranicznej.

Koncepcja przedstawia potencjał i możliwości rozwoju obszaru, poprzez uzgodnione przez obie strony rekomendacje w zakresie planowania przestrzennego. Jej celem jest motywowanie i inspirowanie do dalszego pogłębiania współpracy oraz zwiększenie zainteresowania obszarem na szczeblu europejskim i krajowym. Rezultatem realizacji wskazanych w Koncepcji działań powinna być poprawa sytuacji społecznej i ekonomicznej, wzrost jakości życia oraz zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej, naukowej i badawczej.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań

Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań

3 października 2023

W dniu 29 września w Berlinie miała miejsce konferencja „Zintegrowane planowanie w polskoniemieckim obszarze powiązań – Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego – wnioski i perspektywy”, której organizatorem są Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) we współpracy z Komitetem…

Grupa robocza Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030

Grupa robocza Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030

28 kwietnia 2022

W dniu 28 kwietnia we Frankfurcie nad Odrą odbyło się posiedzenie grupy roboczej Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej poświęcone wdrażaniu Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań.   Spotkanie stanowiło okazję do dyskusji na temat zamknięcia prac nad mapą …

Dokumentacja warsztatów ESPON w Szczecinie

Dokumentacja warsztatów ESPON w Szczecinie

29 kwietnia 2020

Na zaproszenie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej ESPON EUWT w ubiegłym roku w Szczecinie odbyły się warsztaty poświęcone wdrażaniu Wizji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Organizatorem warsztatów było Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, a ich celem opracowanie wspólnej mapy drogowej dotyczącej przyśpieszenia wdrażania…

Mapa drogowa wdrażania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030

Mapa drogowa wdrażania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030

17 grudnia 2019

W dniu 13 grudnia we Wrocławiu Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego moderowało dyskusję z udziałem członków grupy roboczej Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Dyskusja miała na celu uzupełnienie mapy drogowej wdrażania Wizji 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru…

Tekst Regionalnego Biura w dodatku Kuriera Szczecińskiego PRZEZ GRANICE

Tekst Regionalnego Biura w dodatku Kuriera Szczecińskiego PRZEZ GRANICE

26 lipca 2019

W lipcowym numerze dodatku „Przez  granice” ukazał się tekst Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na temat organizowanych przez nas w Szczecinie warsztatów ESPON poświęconych Wizji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Bezpłatny dodatek jest wydawany po polsku i po niemiecku i jest współfinansowany z środków Senatu…

Warsztaty ESPON dotyczące Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030/ Peer-learning workshop w Szczecinie

Warsztaty ESPON dotyczące Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030/ Peer-learning workshop w Szczecinie

28 czerwca 2019

Na zaproszenie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej ESPON EUWT i Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego odbyły się w Szczecinie w dniach 24-25 czerwca b.r. warsztaty poświęcone wdrażaniu Wizji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Celem spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń w celu przyśpieszenia wdrażania założeń Wizji…

Rozstrzygnięcie konkursu na projekty flagowe „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030”

Rozstrzygnięcie konkursu na projekty flagowe „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030”

26 marca 2019

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej(MIiR) ogłosiło w październiku 2018 r. w Berlinie konkurs na projekty flagowe dotyczące „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030“. Konkurs dotyczył polsko-niemieckich projektów, które zawierają elementy rozwiązań w zakresie istotnych przestrzennie…

Konferencja na temat Wspólnej Polsko-Niemieckiej Koncepcji Przyszłości w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie

Konferencja na temat Wspólnej Polsko-Niemieckiej Koncepcji Przyszłości w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie

4 października 2018

Pragniemy poinformować, że Niemieckie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MiiR) oraz Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina-Brandenburgii (GL) zorganizowały całodniową polsko-niemiecką konferencję w Berlinie w dniu 4 października 2018 r., której celem było lepsze zapoznanie regionów polsko-niemieckiego obszaru…

Spotkanie robocze projektu Wizja 2030 w Poznaniu

Spotkanie robocze projektu Wizja 2030 w Poznaniu

28 czerwca 2016

W dniach 27-28 czerwca 2016 r. przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uczestniczyli w spotkaniu koordynatorów projektu WIZJA 2030 („Zukunftkonzept 2030”) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło omówienia zawartości merytorycznej dokumentu zarówno w zakresie części…

Spotkanie koordynatorów projektu Wizja 2030 w Berlinie

Spotkanie koordynatorów projektu Wizja 2030 w Berlinie

4 kwietnia 2016

Kolejne spotkanie koordynatorów projektu WIZJA 2030 miało miejsce w dniu 20 stycznia 2016 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich i niemieckich instytucji biorących udział w realizacji projektu. Na spotkaniu przedyskutowano m.in. politykę informacyjną związaną z dystrybucją wiedzy o projekcie zarówno po stronie polskiej,…

Spotkanie koordynatorów projektu Wizja 2030 we Wrocławiu

Spotkanie koordynatorów projektu Wizja 2030 we Wrocławiu

20 stycznia 2016

Kolejne spotkanie koordynatorów projektu WIZJA 2030 miało miejsce w dniu 20 stycznia 2016 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich i niemieckich instytucji biorących udział w realizacji projektu. Na spotkaniu przedyskutowano m.in. politykę informacyjną związaną z dystrybucją wiedzy o projekcie zarówno po stronie polskiej,…