Scroll to top

Konferencja szkoleniowa „Ochrona krajobrazu – obowiązek czy szansa na zrównoważony rozwój” 5 września 2016 r.

W dniu 5 września 2016 r. w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 25 w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Konferencja szkoleniowa „Ochrona krajobrazu – obowiązek czy szansa na zrównoważony rozwój” organizowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Tematem przewodnim była ustawa krajobrazowa z naciskiem na audyt krajobrazowy wraz z analizą projektu rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych oraz regulacje prawne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, pracownicy urzędów ochrony zabytków oraz pracownicy samorządowi.

Szeroki zakres tematyczny spotkania obejmował m.in. znaczenie ochrony krajobrazu dla rozwoju gminy, charakterystykę metodyki z projektu rozporządzenia w sprawie audytów krajobrazowych oraz prawne aspekty ustawy krajobrazowej oraz metodykę oceny wpływu farm wiatrowych na krajobraz.

Załącznik:

Prezentacja prelegentów i ich dokonań.