Scroll to top

Konferencja „Audyt krajobrazowy jako narzędzie ochrony krajobrazu i zapobiegania zagrożeniom obszarów chronionych” 28-29 września 2016 r. Siemczyno

Konferencja służyć ma wypracowaniu wspólnych wniosków przedstawicieli samorządów województw i służb parków krajobrazowych oraz gmin na potrzeby wdrożenia projektu rozporządzenia. Odpowiedzieć ma również na pytania o zagrożenia dla obszarów chronionych, w tym przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 wynikających z niedostatecznej ochrony krajobrazu. Obecność ekspertów – prelegentów opracowujących zasady sporządzania audytów krajobrazowych przyczyni się do wzrostu świadomości dotyczącej problematyki ochrony krajobrazu, jej wpływu na obszary Natura 2000, usprawni proces legislacyjny dotyczący projektu rozporządzenia co wpłynie korzystnie na poziom ochrony.

Konferencja odbędzie się w obiekcie konferencyjno-hotelowym „Pałac Siemczyno” i będzie wydarzeniem dwudniowym z czego dzień pierwszy ma charakter plenarno-warsztatowy, zaś drugi dzień stanowić będzie sesja terenowa w Drawskim Parku Krajobrazowym.

Załącznik:

Program konferencji: „Audyt krajobrazowy jako narzędzie ochrony krajobrazu i zapobiegania zagrożeniom obszarów chronionych” 28-29 września 2016 r. Siemczyno