Scroll to top

Analiza funkcjonowania transportu publicznego dla wybranych gmin nadmorskich już dostępna!

W ramach działań projektu LAST MILE ukończono prace nad opracowaniem eksperckim, dotyczącym analizy występowania i funkcjonowania transportu publicznego, w tym istniejących systemów transportu elastycznego (carpooling, carsharing, bikesharing) na obszarze gmin Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów, Kamień Pomorski, Przybiernów i Nowe Warpno.

Opracowanie zawiera dane i analizy z obszaru wskazanych gmin, dotyczące: wielkości ruchu drogowego na sieciach dróg krajowych oraz wojewódzkich wraz z podziałem na kategorie pojazdów, istniejących usług transportu publicznego (z uwzględnieniem transportu elastycznego) zapewniających dojazd na wskazany obszar, głównych miejsc i punktów przystankowych (dworce pkp, pks, przystanki autobusowe), istniejących przewoźników prywatnych oferujących dojazd na wskazany obszar oraz identyfikacji, zebrania i analizy danych dotyczących dostępnych usług transportu elastycznego wraz z określeniem: lokalizacji, zasięgu działania i operatora.

Wykonawcą opracowania jest Biuro Inżynierskie „DAMART” spółka jawna, Kraśniański i Wspólnicy.

Załącznik:

Analiza dokonuje przeglądu funkcjonujących na obszarze gmin Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów, Kamień Pomorski, Przybiernów i Nowe Warpno linii publicznego transportu zbiorowego, zarówno kołowego, jak i kolejowego oraz – gdy jest dostępny – innych środków transportu.