Scroll to top

Pierwszy biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem, podsumowującym pierwsze półrocze prac nad projektem oraz dwa międzyregionalne spotkania wymiany doświadczeń. Pierwsze z nich odbyło się w czerwcu w siedzibie Austriackiej Agencji ds. Ochrony Środowiska w Wiedniu, skąd pochodzi lider projektu – było to spotkanie inauguracyjne, połączone z wizytą studialną we Wschodnim Tyrolu. Natomiast drugie odbyło się w październiku w Katalonii – organizatorem spotkania była Dyrekcja Mobilności i Transportu Ministerstwa ds. Terytorium i Zrównoważonego Rozwoju Rządu Katalonii.

W ramach wizyt studialnych zarówno partnerzy projektu, jak i ich interesariusze mieli możliwość zapoznania się z najciekawszymi rozwiązaniami transportowymi w zakresie zrównoważonej mobilności min. systemem Defmobil w Austrii, który jest rodzajem współdzielonych taksówek na żądanie, czy pociągiem z przystankami na żądanie w Hiszpanii. Wizyty studialne, których ideą jest wymiana doświadczeń, są nieodłącznym elementem programu spotkań projektowych. W ramach tych spotkań partnerzy projektu zdobywają cenne informacje, które są podstawą analizy możliwości przeniesienia i wdrażania dobrych praktyk w kontekście własnych uwarunkowań regionalnych.

Równocześnie, w ramach semestru I, partnerzy projektu opracowywali własne analizy regionalne, skupiające się na uwarunkowaniach lokalnych obszarów działań i możliwościach implementacji rozwiązań elastycznych, a także weryfikacji aktualnie istniejących na tych obszarach zrównoważonych i elastycznych systemów transportu publicznego.

Newsletter w języku angielskim dostępny jej na stronie LAST MILE projektu INTERREG.

Załącznik:

Pierwszy newsletter projektu LAST MILE