Scroll to top

Audyt krajobrazowy dla województwa zachodniopomorskiego - Pierwsze spotkanie informacyjne w dniu 17 maja 2017 r.
w Szczecinie

Odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące audytu krajobrazowego w celu podjęcia pilnych ustaleń w zakresie uruchomienia procesu sporządzania audytu dla województwa zachodniopomorskiego zorganizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego pod patronatem Wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy.

W spotkaniu udział wzięły strony zainteresowane tematem audytu krajobrazowego m. in. Geolog wojewódzki, Geodeta wojewódzki, Dyrektorzy Parków Narodowych, Urzędów Morskich, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Zespołu Parków Krajobrazowych, Biura dokumentacji zabytków, Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz środowiska naukowego.

Warsztaty odbyły się w Szczecinie w Geocentrum Wydziału Nauk o Ziemi US, dnia 17 maja 2017 r.

Załączniki:

Program spotkania

 

Schemat sporządzania audytu krajobrazowego