Scroll to top

Czwarty biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

Nowy biuletyn informacyjny (Newsletter #04) zawiera podsumowanie najważniejszych działań kolejnego półrocza prac w ramach projektu LAST MILE. Wśród prezentowanych informacji znajdują się m.in. podsumowanie piątego międzynarodowego spotkania partnerów projektu w naszym regionie, raport z postępu prac nad regionalnymi planami działań, sprawozdanie z warsztatów InnovaSUMP oraz wywiady z Erikiem Engelem – kierownikiem projektu „E-Defmobil 2.0” i Danielą Stoychevą – Kierownikiem Biura Gubernatora Dystryktu Warny.

Newsletter w języku angielskim dostępny jej na stronie LAST MILE projektu INTERREG.

Zachęcamy do lektury!

Załącznik:

Czwarty newsletter projektu LAST MILE