Scroll to top

Konferencja OECD - Rekomendacje dla Pomorza Zachodniego dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w dniu 25 maja 2018 r.
w Szczecinie

W dniu 25 maja w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się konferencja regionalna prezentująca raport OECD „Przegląd polityk wobec rozwoju obszarów wiejskich w Polsce” – rekomendacje dla Pomorza Zachodniego i wnioski na przyszłość.

Była to okazja do wspólnej dyskusji z ekspertami OECD, przedstawicielami Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, resortów rolnictwa i rozwoju regionalnego, samorządowców z Pomorza Zachodniego, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Załączniki:

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018
Wnioski i Rekomendacje

Dokument zawiera diagnozę trendów w transformacji polskiej wsi oraz rekomendacje w zakresie zarządzania na tle integracji z Unią Europejską. Zalecenia dotyczą min. zwiększenia wsparcia dla modernizacji rolnictwa, dywersyfikacji gospodarczej i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz ustanowienia zachęt dla współpracy międzysamorządowej.

 

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce
Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

Opracowanie przedstawia strategie rozwoju i ramy polityk na rzecz obszarów wiejskich oraz prezentuje wnioski i rekomendacje dla obszarów zmarginalizowanych. W formie przykładów tematycznych zaprezentowano uwarunkowania i zalecenia dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego – np. Specjalna Strefa Włączenia.

 

Program konferencji OECD

w języku polskim