Scroll to top

Warsztaty krajobrazowe poświęcone sporządzeniu audytu krajobrazowego 7-8 czerwca 2018 r. w Rokosowie

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń wynikających z dotychczasowego postępu prac nad audytem. W czasie warsztatów omówiono przede wszystkim następujące tematy:

  • niezbędne materiały do sporządzenia audytu,
  • podział fizyczno-geograficzny ma mezo- i mikroregiony,
  • analiza krajobrazów miejskich,
  • analiza krajobrazów wiejskich,
  • podział mezoregionu „Pojezierze Krzywińskie” na krajobrazy,
  • kryteria wydzielania krajobrazów priorytetowych.

Podczas spotkania poruszonych zostało wiele kwestii metodycznych i organizacyjnych związanych z wykonywaniem audytu. Ustalono, że większość z nich powinna zostać szczegółowo omówiona na kolejnych spotkaniach lub w mniejszych grupach roboczych.

Załącznik:

Program warsztatów