Scroll to top

Jesienna Konferencja METREX Bruksela „Rozwiązania metropolitalne” w dniach 11-12 października 2018 r.

Tegoroczna Jesienna Konferencja METREX w Brukseli odbyła się pod hasłem „Rozwiązania metropolitalne – wdrażanie polityk szczebla regionalnego w praktyce”. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był narzędziom jakie posiadają miasta i regiony metropolitalne w przekładaniu ambitnych celów rozwojowych na działające polityki.

W ramach sesji równoległych dyskutowano o innowacyjnych i inteligentnych przekształceniach gospodarczych, zielonej i niskoemisyjnej Europie, wzmacnianiu połączeń pomiędzy technologiami informacyjno-komunikacyjnymi a mobilnością oraz wzmacnianiem zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich obszarów wybrzeża oraz inicjatyw lokalnych.

Dzień drugi poświęcony był działaniom organizacyjnym Sieci METREX. Zaprezentowano dokonania grup eksperckich oraz przeprowadzono walne zgromadzenie członków METREX, dotyczące strategicznych planów rozwoju, programowania, budżetu oraz nowego składu Zarządu.

Załącznik:

Program jesiennej Konferencji METREX Bruksela 2018