Scroll to top

Piąty biuletyn informacyjny projektu LAST MILE

Nowy biuletyn informacyjny (Newsletter #05) zawiera podsumowanie najważniejszych działań kolejnego półrocza prac w ramach projektu LAST MILE. Wśród prezentowanych informacji znajdują się m.in. podsumowanie szóstego międzynarodowego spotkania partnerów projektu w Koszycach (Słowacja), raport z postępu prac nad regionalnymi planami działań oraz opis najważniejszych wniosków i rekomendacji z opracowanej przez RBGPWZ Syntezy doświadczeń międzynarodowych projektu.

Newsletter w języku angielskim dostępny jej na stronie LAST MILE projektu INTERREG.

Już teraz zachęcamy do lektury.

Załącznik:

Piąty newsletter projektu LAST MILE