Scroll to top

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego

Informujemy, że w  piątek 29 marca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 542/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zostało wskazane jako jednostka odpowiedzialna za realizację powyższego zadania.

Załączniki:

Uchwała Nr 542/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego