Scroll to top

Spotkanie warsztatowe projektu Catching-Up Regions

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się spotkanie warsztatowe w ramach trzeciej edycji projektu Catching-Up Regions. Spotkanie dotyczyło wdrożenia jednego z komponentów projektu – pilotażowego zastosowania transportu na żądanie (określanego również jako transport na życzenie lub jako transport DRT – Demand Responsive Transport) będącego uzupełnieniem oferty publicznego transportu zbiorowego w wybranych powiatach województwa zachodniopomorskiego. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Banku Światowego oraz gmin i powiatu kamieńskiego, Centralnej Strefy Funkcjonalnej (obejmującej powiat drawski, powiat łobeski oraz powiat świdwiński), przedstawiciele przewoźnika PKS Złocieniec oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Strategicznego i Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Podczas spotkania Pan Michał Wolański, ekspert z ramienia Banku Światowego, przedstawił aktualny stan dostępności mieszkańców analizowanych obszarów do oferty transportu publicznego, wraz ze wskazaniem białych plam, czyli obszarów wykluczonych transportowo. Następnie scharakteryzował mechanizm funkcjonowania i przykłady zastosowania systemów transportu DRT, prezentując jednocześnie kilka wariantów zastosowania DRT w powiecie kamieńskim i na obszarze Centralnej Strefie Funkcjonalnej: w formie dowozu do kolei, konwersji linii regularnej na DRT i jako formy zwiększenia zasięgu funkcjonowania transportu regularnego.

Spotkanie zakończyła krótka dyskusja podsumowująca, będąca również wprowadzeniem do wskazania obszaru pilotażowego i określenia możliwej formy funkcjonowania DRT w powicie kamieńskimi i Centralnej Strefie Funkcjonalnej.

Celem III edycji projektu Catching-Up Regions, realizowanego przez Komisję Europejską i Bank Światowy przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, jest identyfikacja czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Działania w obszarze województwa zachodniopomorskiego, związane z usprawnieniem polityki transportowej, prowadzone są na terenie powiatu kamieńskiego oraz Centralnej Strefy Funkcjonalnej.

Załączniki:

Koncepcja zastosowania DRT jako uzupełnienie oferty publicznego transportu zbiorowego w wybranych powiatach województwa zachodniopomorskiego – prezentacja z dnia 15.04.2019