Scroll to top

VII międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 18-19 czerwca 2019 r. w Barcelonie

Siódme spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 18-19 czerwca br. w Barcelonie. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane w ramach II fazy projektu i jednocześnie pierwsza okazja do wymiany doświadczeń w zakresie postępów we wdrażaniu Regionalnych Planów Działań (RAP).

Spotkanie, zorganizowane w siedzibie Dyrekcji Mobilności i Transportu w Ministerstwie ds. Terytorium i Zrównoważonego Rozwoju Rządu Katalonii, otworzył Pan Pere Padrosa, Dyrektor Generalny ministerstwa. Spotkanie zostało wykorzystane m.in. do monitorowania działań realizowanych przez każdego z partnerów, wymiany dobrych praktyk, a także zebrania dotychczasowych doświadczeń mogących ułatwić skuteczne wdrażanie przyszłych strategii.

W ramach przeprowadzonej prezentacji RBGPWZ przedstawiło dotychczasowe działania w zakresie realizacji RAP w województwie zachodniopomorskim.

Zaprezentowano, między innymi, przykłady opracowanych zapisów dotyczących problematyki ostatniej mili i transportu elastycznego, umieszczonych w nowym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz omówiono stan zaawansowania prac nad nową metodą badania dziennej dostępności transportowej opartą na formacie danych GTFS.

W odniesieniu do prac na rzecz zmiany krajowej legislacji podsumowano efekty petycji i wniosków do trwającego obecnie procesu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz uzyskane odpowiedzi Ministerstwa (patrz: http://rbgp.pl/2019/06/05/5669008/). Wskazano jednocześnie, że brak ustabilizowanej sytuacji prawnej spowalnia wdrażanie dwóch kolejnych działań projektowych – Koordynatora Transportowego oraz Busa Nadmorskiego.

Na koniec przedstawiono obecny stan zawansowania prac nad edukacyjną grą planszową skierowaną do mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, promującą rozwiązania zrównoważonej mobilności w połączeniu z atrakcjami turystycznymi regionu.

Spotkanie zakończyło się omówieniem przygotowań do konferencji podsumowującej która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2020 r. w Insbrucku.