Scroll to top

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictw pełniącemu obowiązki Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Informujemy, że w dniu 30 października 2019 roku  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 1904/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictw pełniącemu obowiązki Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Podjęta uchwała nawiązuje do uchwały nr 542/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego oraz o wyznaczeniu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jako jednostki odpowiedzialnej za wykonanie projektu audytu.

Załącznik:

Uchwała Nr 1904/19 w  sprawie udzielenia pełnomocnictw pełniącemu obowiązki Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.