Scroll to top

Dokumentacja warsztatów ESPON w Szczecinie

Na zaproszenie Europejskiej Sieci Obserwacyjnej ESPON EUWT w ubiegłym roku w Szczecinie odbyły się warsztaty poświęcone wdrażaniu Wizji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Organizatorem warsztatów było Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, a ich celem opracowanie wspólnej mapy drogowej dotyczącej przyśpieszenia wdrażania założeń Wizji 2030.

Rezultatem spotkania oraz pracy grupy roboczej Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej są opracowane w trzech wersjach językowych broszury prezentujące wyzwania i instrumenty wsparcia działań zmierzających do większej integracji współpracy polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Wspólna koncepcja przyszłości 2030 jest dokumentem przyjętym w grudniu 2016 roku i bazuje na koncepcjach zagospodarowania przestrzennego w Polsce i Niemczech interpretując je z perspektywy regionalnej i transgranicznej. Tworząc tę Koncepcję instytucje odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w województwach, krajach związkowych oraz na szczeblu rządowym obu krajów opisały szczególne wyzwania w tym obszarze i uzgodniły wspólny kierunek rozwoju przestrzennego w perspektywie do 2030 roku.

Wszystkie wersje językowe oraz inne informacje poświęcone wdrażaniu Koncepcji można znaleźć na Polsko-niemieckim Portalu Gospodarki Przestrzennej https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/serwis/materialy-do-pobrania/

Załączniki:

Broszura ESPON_PL