Scroll to top

Drugie posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179

W dniu 6 października w formule zdalnej i stacjonarnej odbyło się drugie posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Zadaniem Grupy Koordynacyjnej jest nadzór nad realizacją projektu, w tym zatwierdzanie harmonogramu prac, koordynacja ogólnego przebiegu, bieżąca ewaluacja wdrażania projektu poprzez wnoszenie uwag i wniosków, nadzór nad realizacją wskaźników produktów, rozstrzyganie sporów i wątpliwości pomiędzy partnerami projektu, ocena realizacji budżetu, w tym podejmowanie decyzji dotyczących zmian budżetu, przyjmowanie poszczególnych etapów prac oraz promocja i rozpowszechnianie wyników projektu na zewnątrz. Grupa Koordynacyjna składa się z partnerów projektu z budżetem (7 instytucji), z których każdy dysponuje dwoma głosami przy podejmowaniu decyzji. W skład Grupy wchodzą także dysponujący jednym głosem partnerzy stowarzyszeni reprezentujący 13 instytucji publicznych.  Grupie przewodniczy Dyrektor Leszek Jastrzębski reprezentujący partnera wiodącego Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Posiedzenie Grupy Koordynacyjnej oprócz spraw bieżących dotyczyło kwestii omówienia realizacji warsztatów regionalnych planowanych na jesień tego roku oraz zatwierdzenia programu konferencji inaugurującej projekt, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 18 listopada.

Projekt „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” jest dofinansowany z środków Programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska. Projekt urzeczywistnia wcześniej tworzone wspólne opracowania, m.in. Koncepcję Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oraz Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań 2030.

Załączniki:

Porządek obrad