Scroll to top

XIII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”

Informujemy, że lokalne samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia do rywalizacji o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to już XIII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

O Nagrodę Marszałka mogą się ubiegać przedsięwzięcia, które zostały ukończone w 2021 roku. Możliwe jest też zgłoszenie realizacji jednego z etapów większego przedsięwzięcia, który został zakończony w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, jednak powinien on sam w sobie stanowić funkcjonującą przestrzeń publiczną. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia przez tego samego zgłaszającego oraz zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia z terenu tej samej gminy lub powiatu. Konkurs adresowany jest do lokalnych samorządów, a jego celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocja dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej województwa.

Aplikacje konkursowe mogą składać organy wykonawcze jednostek lokalnego samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz ich związki.

Mają na to czas do 29 kwietnia 2022 r.  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu poniżej i zgłaszania przedsięwzięć.

Załączniki:

Regulamin konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”

Edycja XIII – rok 2022

Formularz konkursowy i opinia

Edycja XIII – rok 2022

Plakat XIII edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” – wersja pdf