Scroll to top

Konferencja podsumowująca projekt MoRE INT190 w Międzyzdrojach

Miło nam poinformować Państwa, że wyniki projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam i Wolin” zostały zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej 28 czerwca 2022 r. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. W wydarzeniu wzięło udział prawie 70 osób, w tym m.in. przedstawiciele partnerów projektu, eksperci z zakresu energetyki, elektromobilności i planowania przestrzennego, reprezentanci środowiska naukowego, pracownicy samorządów gminnych i lokalni interesariusze. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania prezentacji oraz aktywnego udziału w dyskusji w następujących tematach:

 • Portret energetyczny wysp – wyniki badań terenowych
 • Koncepcja transformacji energetycznej w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy spalinowe w miejscowościach turystycznych na przykładzie miasta Międzyzdroje
 • Masterplan oświetlenia przestrzeni publicznych na przykładzie Świnoujścia
 • Planowanie przestrzenne a odnawialne źródła energii
 • Możliwości rozwoju e-mobilności na obszarze wysp Uznam i Wolin
 • Rozwiązania z zakresu elektromobilności – dobre praktyki
 • Międzygminna współpraca energetyczna – doświadczenia strony niemieckiej
 • Koncepcja dążenia do samowystarczalności energetycznej wysp Wolin i Uznam

Konferencja zakończyła się podsumowaniem partnerów projektu, którzy wskazali dalsze kierunki i działania w zakresie transformacji energetycznej w ramach własnej działalności instytucjonalnej. Aby skutecznie sprostać tym wyzwaniom, a oprócz tego, w myśl idei projektu MoRE, stać się wzorem dla innych regionów, partnerzy projektu powinni ściśle współpracować oraz regularnie wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Takie deklaracje padły podczas dyskusji.

„Sytuacja ekonomiczna będzie zmuszała nas żebyśmy przyspieszyli proces transformacji energetycznej. Do OZE będziemy podchodzić zadaniowo. Dzięki temu projektowi otworzyliśmy sobie bardzo ważny kierunek działań w zakresie transportu – chcemy realizować ideę parkingu buforowego i elektromobilności w przestrzeni miejskiej. Jesteśmy w trakcie ewolucji komunikacyjnej biorąc pod uwagę ukończenie tunelu w Świnoujściu oraz drogi S3. Projekt koncepcji parkingu buforowego, który zrealizowaliśmy w ramach projektu MoRE będzie w następnej kolejności kontynuowany w fazie realizacyjnej poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę. Te zagadnienia są jednymi z największych wyzwań jakie stoją przed gminą Międzyzdroje” – powiedział Mateusz Bobek, Burmistrz Międzyzdrojów.

Prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski (prorektor ds. nauki ZUT w Szczecinie) podkreślił istotną rolę współpracy między biznesem i nauką, deklarując jednocześnie gotowość do dalszej współpracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie.

Pani Petra Schmidt-Kaden reprezentująca Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii – Pomorza Przedniego zwróciła uwagę na istotne znaczenie dokumentów strategicznych i planistycznych w kształtowaniu polityki energetycznej oraz transformacji. Poprzez ogromne zaangażowanie partnerów projektu powstało wiele doskonałych i bardzo ciekawych wspólnych projektów, pomysłów i inicjatyw. Naszym zadaniem jest teraz odpowiedź na pytanie w jaki sposób należy dostosować dokumenty strategiczne, w tym również planistyczne, do czekających nas wyzwań transformacji energetycznej.

Gdy zaczynaliśmy projekt MoRE byliśmy w innej rzeczywistości – mówiliśmy o Zielonym Ładzie (Green Deal). Po niespełna dwóch latach, w związku z konsekwencjami COVID oraz agresji Rosji na Ukrainę stanęliśmy przed potrzebą nie tylko zmian myślenia o energetyce, ale i tempa działań. Problemy transformacji energetycznej, które miały stanowić naszą przyszłość, stały się wyzwaniami chwili obecnej. Z perspektywy lidera projektu doceniamy szczególnie bezpośrednie zaangażowanie decydentów i samorządowców – mówił Leszek Jastrzębski, dyrektor RBGPWZ w Szczecinie. Poza projektami, które zostały już zrealizowane i zaprezentowane przez prelegentów, lider projektu podkreślił również istotne znaczenie zaproponowanych działań na przyszłość, takich jak m.in.:

 • utworzenie punktu kontaktowego promującego i wspierającego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
 • budowanie partnerstw instytucjonalnych dla zawiązywania wspólnot energetycznych oraz przygotowania możliwości transgranicznej wymiany energii;
 • kontynuowanie działań na rzecz budowania marki regionu, która oddaje ideę modelowego regionu i która może być utożsamiana z wyspami;
 • stworzenie forum regularnej wymiany informacji na temat przedsięwzięć i pomysłów w zakresie OZE oraz ochrony klimatu wysp.

Ponadto jednym z bardziej istotnych zadań będzie monitorowanie zmian jakie w tym zakresie będą zachodziły, realizowane poprzez aktualizację Karty charakterystyki energetycznej wysp Uznam i Wolin. Potrzebujemy mieć dane i potrafić je interpretować, wiedzieć co one oznaczają i na ich podstawie podejmować decyzje – podsumował dyrektor RBGPWZ.

Z punktu widzenia regionu, wnioski i rekomendacje z projektu MoRE będą mogły być z powodzeniem wdrażane w całym regionie, w tym z wykorzystaniem wsparcia z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021 – 2027.

Projekt Programu w ramach Priorytetu 2. FE na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego wskazuje na dwa cele szczegółowe bezpośrednio wspierające transformację energetyczną:

 • Cel szczegółowy I. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Cel szczegółowy II. Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Pośrednio szereg innych celów ujętych w Programie również będzie mogło wspierać transformację energetyczną.

Projekt INT 190 jest współfinansowany ze środków Programu Interreg VA Polska/Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia.

Załączniki:

Program konferencji końcowej

Portret energetyczny wysp –  wyniki badań terenowych – Prezentacja dr Karoliny Kurtz-Oreckiej (ZUT)

Koncepcja transformacji energetycznej w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy spalinowe w miejscowościach turystycznych na przykładzie miasta Międzyzdroje – Prezentacja TOR Sp. z o.o.

Masterplan oświetlenia przestrzeni publicznych na przykładzie Świnoujścia – Prezentacja Piotra Ratajkiewicza (STUDIO DL)

Planowanie przestrzenne a odnawialne źródła energii – prezentacja dr hab. Macieja J. Nowaka

Możliwy wkład planowania przestrzennego do koncepcji energetycznej wysp Uznam/Wolin – Prezentacja prof_K.J. Grigoleit (Dortmund)

Możliwości rozwoju e-mobilności na obszarze wysp Uznam i Wolin – prezentacja TOR Sp. z o.o.

Rozwiązania z zakresu elektromobilności – dobre praktyki – prezentacja – prezentacja Reiner Lemoine Institut (Berlin)

Koncepcja dążenia do samowystarczalności energetycznej wysp Wolin i Uznam – prezentacja prof. Grzegorza Krzosa (UE we Wrocławiu)