Scroll to top

ZNAMY LAUREATÓW XIII edycji Konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

W piątek 17 marca br. w Galerii Architektów FORMA odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w XIII edycji Konkursu Marszałka Województwa na najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z województwem zachodniopomorskim. Brali w nim udział

Co roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nagradza autorki i autorów najlepszych prac dyplomowych tematycznie związanych z Pomorzem Zachodnim. To konkurs skierowany do studentów uczelni wyższych z całej Polski, którego celem jest prezentacja wysokiej jakości rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych możliwych do zrealizowania na terenie województwa.

Uroczyste zakończenie XIII edycji konkursu  wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbyło się w piątek, 17 marca 2023 r. w Galerii Architektów Forma. Brali w niej udział dyplomanci z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Do konkursu zgłoszono 19 prac.

Nagrody i wyróżnienia w formie gratyfikacji pieniężnych przyznane zostały w trzech kategoriach:

  • planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,
  • projektowanie architektoniczne
  • architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym,

wynosiły: tysiąc złotych (wyróżnienie) i cztery tysiące złotych (nagroda).

Nagrodę w kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne przyznano Panu Mateuszowi Modzelewskiemu, za pracę „Zagospodarowanie wyspy Grodzkiej w Szczecinie. Heterotopia ogrodu jako narracja rozwijająca potencjał wyspy”.

Wyróżnienie Komisja przyznała Pani Joannie Kowalik-Paluszak za pracę „Projekt zabudowy wielofunkcyjnej nad Parnicą”

W kategorii „projektowanie architektoniczne” nagrodę główną zdobył Pan Stanisław Czujkowski za pracę „Inkubator sztuki przy ul. Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie”, a wyróżnienie przyznano Panu Łukaszowi Ziewnowiczowi za Projekt Mediateki przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie.

W kategorii projektowanie krajobrazu w tej edycji przyznano trzy równorzędne wyróżnienia:

Pani Agacie Murawskiej z Politechniki Gdańskiej za pracę pt: „Problem niechcianego dziedzictwa architektonicznego w powojennej Europie”,

Panu Maksymowi Balowi za pracę pn:Krematorium na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie” z Politechniki Warszawskiej oraz

Pani Zuzannie Siwek z Politechniki Poznańskiej za pracę pn: „CentrumZdrowia Psychicznego na wyspie Ostrów we wsi Cieszyno”.

Komisja konkursowa obradowała pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja w składzie: Leszek Jastrzębski – Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Małgorzata Oyarce Yuzzelli – Główny Projektant Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Adam Zwoliński – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Helena Freino – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Iwona Klimek-Łukaszewska – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Iwona Klimek- Łukaszewska – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego.

Laureaci XIII edycji Konkursu

Nagroda w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Mateusza Modzelewskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersystetu Technologicznego w Szczecinie
za
Zagospodarowanie wyspy Grodzkiej w Szczecinie. Heterotopia ogrodu jako narracja rozwijająca potencjał wyspy”

Praca została nagrodzona za innowacyjne podejście do procesu projektowania przestrzeni, oparte na twórczym wykorzystaniu zaczerpniętej z nauk humanistycznych podbudowy teoretycznej. W rezultacie powstała koncepcja wykorzystania potencjału ogrodów działkowych – inna niż dotychczasowe wizje zakładające ich likwidację. Pracę charakteryzuje niestandardowe, niebanalne spojrzenie na ugruntowane w świadomości społecznej, często pejoratywne, postrzeganie ogrodów działkowych jako substandardowe zagospodarowanie przestrzeni. Dodatkowymi atutami są: włączenie warstwy metafizycznej w proces analityczno-projektowy oraz dojrzałość oceny problemów i konfliktów przestrzennych.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Joanny Kowalik- Paluszak z Zachodniopomorskiego Uniwersystetu Technologicznego w Szczecinie
za pracę pn.:
Projekt zespołu zabudowy wielofunkcyjnej nad Parnicą”

Praca została wyróżniona za stworzenie na zdegradowanym, poportowym terenie kompleksu zabudowy o organicznych formach przestrzenno-krajobrazowych, przy zastosowaniu proekologicznych i innowacyjnych rozwiązań, w tym nowatorskiego wykorzystania fali akustycznej dla ochrony przed hałasem.

Nagroda w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Stanisława Czujkowskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersystetu Technologicznego w Szczecinie
za pracę pn.:
Inkubator sztuki przy ul. Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie „

Praca została nagrodzona za pomysł na rewitalizację poprzez aktywizację społeczno-ekonomiczną osiedla Turzyn, które historycznie, analogicznie jak dzielnica Kreuzberg w Berlinie, miało rozwinięte funkcje gospodarcze w formie małych fabryczek i warsztatów oraz bardzo dobre wykorzystanie potencjału miejsca, zarówno przez ofertę programową jak rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne. Kompleks, który ma wspierać młodych twórców i ludzi z pomysłami, w tym spośród lokalnej społeczności osiedla dobrze wpisał się w historyczną tkankę gęstej, pierzejowej zabudowy oraz zintegrował się z otoczeniem, będąc jednocześnie otwarty dla wszystkich.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Łukasza Zienowicza z Zachodniopomorskiego Uniwersystetu Technologicznego w Szczecinie
za pracę pn.:
Projekt Mediateki przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie”

Praca została wyróżniona za świadome i twórcze wykorzystanie architektury w rozwiązywaniu problemów wykluczenia społecznego mieszkańców zaniedbanych osiedli północnego Szczecina oraz trafność zaproponowanych rozwiązań dla wybranej lokalizacji obiektu Mediateki.

Wyróżnienie w kategorii architektura krajobrazu
dla
Agaty Murawskiej z Politechniki Gdańskiej
za pracę pn.:
Problem niechcianego dziedzictwa architektonicznego w powojennej Europie”

Praca została wyróżniona za podjęcie – na przykładzie Wieży Quistorpa – trudnego tematu spuścizny kulturowej upamiętniającej ważne postacie niemieckiej społeczności Szczecina, zamieszkującej miasto do zakończenia II Wojny Światowej. Na uwagę zasługuje wieloaspektowe, wariantowe podejście do odbudowy wieży, będące swego rodzaju dyskusją dotyczącą oddziaływania na krajobraz w zależności od przyjętych preferencji projektowych („historia, środowisko, współczesność”).

Wyróżnienie w kategorii architektura krajobrazu
dla
Maksyma Bala z Politechniki Warszawskiej
za pracę pn.:
Krematorium na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie”

Praca została wyróżniona za kontynuację idei – twórców Cmentarza Centralnego w Szczecinie – „stworzenia dla umarłych godnego miejsce spoczynku, dla pozostawionych spokojnego ukojenia, a dla szczecinian miejsca wypoczynku”. Koncepcja krematorium w pełni realizuje zamysł autora stworzenia architektury pożegnania, miejsca łączącego ludzkie emocje z funkcją techniczną obiektu.

Wyróżnienie w kategorii architektura krajobrazu
dla
Zuzanny Siwek z Politechniki Poznańskiej
za pracę pn.:
Centrum Zdrowia Psychicznego na wyspie Ostrów we wsi Cieszyno”

Praca została wyróżniona za przekonujące wykorzystanie walorów krajobrazowych przestrzeni do stworzenia środowiska terapeutycznego wysokiej jakości dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zaprojektowanie ośrodka, którego program funkcjonalno-użytkowy oraz forma zapewniają pacjentom komfort i szybszą rekonwalescencję. Na podkreślenie zasługuje zgłębienie zagadnienia zdrowia psychicznego współczesnego społeczeństwa, specyfiki nowoczesnych ośrodków terapeutycznych, a także umiejętne wykorzystanie nabytej wiedzy jako podbudowy rozwiązań projektowych.