Scroll to top

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Audytu krajobrazowego w Barlinku

Dnia 5 lipca 2023 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się trzecie spotkanie z cyklu prekonsultacji projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie dotyczyło krajobrazów priorytetowych zlokalizowanych w gminach: Barlinek, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce i Przelewice.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu projektowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ, przedstawiciele gmin, w tym m.in.
Dariusz Zieliński Burmistrz Barlinka, Krzysztof Mrzygłód Wójt gminy Nowogródek Pomorski, Mirosław Kluk Burmistrz Pełczyc, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Myśliborzu oraz przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwa Barlinek oraz  Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia”.

Spotkanie rozpoczął Leszek Jastrzębski Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ dziękując uczestnikom za przybycie oraz burmistrzowi Barlinka za przyjęcie roli gospodarza spotkania. W dalszej kolejności wyjaśnił umocowanie projektu audytu w kontekście przepisów prawa międzynarodowego i krajowego oraz ideę prekonsultacji jako platformę do nawiązania dialogu, wyrażenia sugestii, obaw i wyjaśnienia wątpliwości oraz istotnego etapu w procesie opracowywania Audytu krajobrazowego, pozwalającego na wcześniejsze zapoznanie się z projektem przed rozpoczęciem ustawowej procedury opiniowania.

Na wstępie Michał Urbański kierujący pracami nad audytem krajobrazowym omówił przebieg prac nad projektem, metodykę wyznaczania krajobrazów priorytetowych, a także sposób oceny ich pod kątem identyfikacji i oceny zagrożeń. Następnie przedstawił strukturę dokumentu, w tym kart rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania krajobrazów priorytetowych oraz zaprezentował opracowaną przez zespół RBGP interaktywną mapę krajobrazów priorytetowych, dostępną pod linkiem http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy.html.

Mapa opracowana została w celu zapewnienia powszechnego i łatwego dostępu do wyników Audytu krajobrazowego oraz szybkiej identyfikacji krajobrazów priorytetowych. Za pośrednictwem mapy można  zapoznać się z  opracowaną dla każdego krajobrazu priorytetowego kartą charakterystyki i oceny krajobrazu, oceną zagrożeń, opisem lokalnych form architektonicznych (jeśli występują w krajobrazie) oraz rekomendacjami i wnioskami dotyczącymi kształtowania krajobrazów. Mapa zawiera również bogatą galerię zdjęć krajobrazów.

W dalszej części spotkania po wyjaśnieniu kwestii dotyczących projektu podjęto dyskusję na temat rekomendacji i wniosków dla krajobrazów priorytetowych zlokalizowanych na obszarze zainteresowanych gmin.

Swoje uwagi do projektu zgłosili przede wszystkim przedstawiciele Lasów Państwowych, w zakresie szerokości strefy buforowej wokół jezior, powołania nowych rezerwatów i problemów z jakimi boryka się nadleśnictwo w zakresie gospodarki wodnej. Wójt gminy Nowogródek Pomorski zgłosił swoje obawy co do ewentualnego zablokowania rozwoju gminy poprzez zapisy audytu  krajobrazowego. Padły również pytania odnośnie możliwości korekty granic krajobrazów priorytetowych, w szczególności uwzględnienia przedpola widokowego na jezioro Barlineckie. Wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad audytem.

Na zakończenie uczestnicy zgodnie potwierdzili potrzebę ochrony krajobrazów przed niekorzystnymi zmianami środowiskowymi i urbanistycznymi.

Informacje nt. Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego znajdą Państwo na stronie:

http://rbgp.pl/audyt-krajobrazowy-wiecej-informacji/

Mapa lokalizacji krajobrazów priorytetowych:

Audyt Krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego (rbgp.pl)

audytkrajobrazowy@rbgp.pl

Załącznik:

Plakat