Scroll to top

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030"

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” wraz z „Prognozą odziaływania na środowiskowo”

Konsultacje trwają od 13 września 2023 r. do 3 października 2023 r.

Dokumenty oraz formularz uwag, wraz z opisem procedury konsultacyjnej, dostępne są na stronie:

https://bip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-o-konsultacjach-spolecznych-projektu

Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 ma służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny.