Scroll to top

RPTWZ 2030

Regionalny Plan Transportowy
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Podmiot koordynujący:
Wydział Infrastruktury
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego

Tematyka projektu:
Transport, rozwój regionalny,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
grudzień 2020 – grudzień 2021

Kontakt po stronie RBGPWZ:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

„Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” ma służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny.

Oprócz pełnienia roli dokumentu implementacyjnego, przygotowanego na potrzeby nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dokument określi też regionalne cele dotyczące polepszenia dostępności transportowej regionu, skutecznego wdrażania rozwiązań wspierających redukcję emisji z transportu oraz wspierania mobilności mieszkańców.

W celu opracowania RPTWZ 2030 w grudniu 2020 został powołany Zespół interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Koordynatorem prac jest Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Wybrano wykonawcę dla opracowania RPTWZ 2030

Wybrano wykonawcę dla opracowania RPTWZ 2030

2 sierpnia 2022

Pragniemy poinformować, że w dniu 2 sierpnia 2022 Województwo Zachodniopomorskie podpisało umowę z Konsorcjum Via Vistula Sp. z o.o. oraz International Management Services spółka z o.o. na wykonanie opracowania pn.  „Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 (RPTWZ 2030)”. Głównym koordynatorem prac jest Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu…

Wyniki ankiety „Transport i mobilność w regionie 2021” już dostępne!

Wyniki ankiety „Transport i mobilność w regionie 2021” już dostępne!

1 listopada 2021

Badanie ankietowe „Transport i mobilność w regionie 2021” skierowane do mieszkańców oraz samorządów województwa zachodniopomorskiego zostało przeprowadzone w dniach od 20.05.2021 r. do 30.06.2021 r. Badanie miało na celu uzyskanie opinii samorządów województwa odnośnie ich potrzeb transportowych, obecnych uwarunkowań i problemów, z którymi się zmagają, a zebrane odpowiedzi…

Weź udział w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”!

Weź udział w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”!

25 maja 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w szybkim badaniu ankietowym „Transport i mobilność w regionie 2021”. Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych, co pomoże w skuteczniejszym określeniu celów polityki transportowej województwa zachodniopomorskiego…

Ruszają prace nad Regionalnym Planem Transportowym województwa

Ruszają prace nad Regionalnym Planem Transportowym województwa

1 grudnia 2020

W dniu 1 grudnia 2020 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia przez Województwo Zachodniopomorskie do opracowania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Plan ma m.in. służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa…