Scroll to top

RPTWZ 2030

Regionalny Plan Transportowy
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Podmiot koordynujący:
Wydział Infrastruktury
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego

Tematyka projektu:
Transport, rozwój regionalny,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
grudzień 2020 – grudzień 2023

Kontakt po stronie RBGPWZ:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

„Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” ma służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny.

Oprócz pełnienia roli dokumentu implementacyjnego, przygotowanego na potrzeby nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dokument określi też regionalne cele dotyczące polepszenia dostępności transportowej regionu, skutecznego wdrażania rozwiązań wspierających redukcję emisji z transportu oraz wspierania mobilności mieszkańców.

W celu opracowania RPTWZ 2030 w grudniu 2020 został powołany Zespół interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Koordynatorem prac jest Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Uchwalono Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Uchwalono Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

17 stycznia 2024

W dniu 17 stycznia 2024r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i przekazania do zatwierdzenia Komisji Europejskiej dokumentu pn.: „Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” oraz zatwierdzenia „Raportu z konsultacji społecznych Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”. Regionalny…

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

13 września 2023

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030" wraz z "Prognozą odziaływania na środowiskowo" Konsultacje trwają od 13 września 2023 r. do 3 października 2023 r. Dokumenty oraz formularz uwag, wraz z opisem procedury konsultacyjnej, dostępne…

Raport ze wstępnych konsultacji RPTWZ 2030 już dostępny

Raport ze wstępnych konsultacji RPTWZ 2030 już dostępny

1 września 2023

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem opracowanym w ramach wstępnych konsultacji Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Konsultacje wstępne miały na celu zaznajomienie mieszkańców, przedstawicieli samorządów oraz reprezentantów lokalnych i regionalnych instytucji z formułą dokumentu RPT oraz poznanie ich wstępnych opinii odnośnie…

Ruszają wstępne konsultacje Regionalnego Planu Transportowego WZ do roku 2030

Ruszają wstępne konsultacje Regionalnego Planu Transportowego WZ do roku 2030

14 lipca 2023

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców regionu informuje - o rozpoczęciu wstępnych konsultacji dokumentów stanowiących części Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - dalej zwanego (RPT WZ). Konsultacje wstępne mają na celu zaznajomienie mieszkańców, przedstawicieli samorządów…

Wyniki ankiety „Transport i mobilność w regionie 2021” już dostępne!

Wyniki ankiety „Transport i mobilność w regionie 2021” już dostępne!

1 listopada 2021

Badanie ankietowe „Transport i mobilność w regionie 2021” skierowane do mieszkańców oraz samorządów województwa zachodniopomorskiego zostało przeprowadzone w dniach od 20.05.2021 r. do 30.06.2021 r. Badanie miało na celu uzyskanie opinii samorządów województwa odnośnie ich potrzeb transportowych, obecnych uwarunkowań i problemów, z którymi się zmagają, a zebrane odpowiedzi…

Weź udział w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”!

Weź udział w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”!

25 maja 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w szybkim badaniu ankietowym „Transport i mobilność w regionie 2021”. Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych, co pomoże w skuteczniejszym określeniu celów polityki transportowej województwa zachodniopomorskiego…

Ruszają prace nad Regionalnym Planem Transportowym województwa

Ruszają prace nad Regionalnym Planem Transportowym województwa

1 grudnia 2020

W dniu 1 grudnia 2020 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia przez Województwo Zachodniopomorskie do opracowania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Plan ma m.in. służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa…