Scroll to top

RPTWZ 2030

Regionalny Plan Transportowy
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Podmiot koordynujący:
Wydział Infrastruktury
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego

Tematyka projektu:
Transport, rozwój regionalny,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
grudzień 2020 – grudzień 2021

Kontakt po stronie RBGPWZ:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

„Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” ma służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny.

Oprócz pełnienia roli dokumentu implementacyjnego, przygotowanego na potrzeby nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dokument określi też regionalne cele dotyczące polepszenia dostępności transportowej regionu, skutecznego wdrażania rozwiązań wspierających redukcję emisji z transportu oraz wspierania mobilności mieszkańców.

W celu opracowania RPTWZ 2030 w grudniu 2020 został powołany Zespół interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Koordynatorem prac jest Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Weź udział w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”!

Weź udział w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”!

25 maja 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w szybkim badaniu ankietowym „Transport i mobilność w regionie 2021”. Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych, co pomoże w skuteczniejszym określeniu celów polityki transportowej województwa zachodniopomorskiego…

Ruszają prace nad Regionalnym Planem Transportowym województwa

Ruszają prace nad Regionalnym Planem Transportowym województwa

1 grudnia 2020

W dniu 1 grudnia 2020 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia przez Województwo Zachodniopomorskie do opracowania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Plan ma m.in. służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa…