Scroll to top

ZNAMY LAUREATÓW XIV EDYCJI KONKURSU „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Co roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz nagradza autorki i autorów najlepszych prac dyplomowych tematycznie związanych z Pomorzem Zachodnim. To konkurs skierowany do studentów uczelni wyższych z całej Polski, którego celem jest prezentacja wysokiej jakości rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych możliwych do zrealizowania na terenie województwa.

Uroczyste zakończenie XIV edycji konkursu  wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień oraz otwarciem wystawy prac odbyło się we wtorek, 7 listopada 2023 r. w Galerii Architektów Forma w Szczecinie. Brali w niej udział dyplomanci z Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nagrody i wyróżnienia w formie gratyfikacji pieniężnych przyznane zostały w trzech kategoriach:

 • planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,
 • projektowanie architektoniczne
 • architektura krajobrazu

i wynosiły: cztery tysiące złotych (nagroda) i tysiąc złotych (wyróżnienie).

W tym roku Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu jednej Nagrodykategorii architektura krajobrazu i sześciu wyróżnień. Nagrodę główną w kategorii architektura krajobrazu otrzymał Mateusz TomaszewskiPolitechniki Śląskiej za pracę magisterską „Katharsis adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie”. Opiekę naukową nad pracą sprawował dr inż. arch. Jerzy Wojewódka.

W kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne Komisja przyznała 3 równorzędne wyróżnienia:

 • WYRÓŻNIENIE dla Justyny StanisławskiejPolitechniki Wrocławskiej za pracę „Krajobraz zmian. Kształtowanie scenerii nadmorskiej miejscowości Mielno”.
  Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska- Narożny, prof. PWr.
 • WYRÓŻNIENIE dla Natalii KudlińskiejZachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę inżynierską „Projekt osiedla akademickiego w Szczecinie”.
  Opieka naukowa: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska.
 • WYRÓŻNIENIE dla Moniki Sęk i Aleksandry RękasZachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę „Rewitalizacja terenów nabrzeżnych i projekt waterfrontu na Gocławiu w Szczecinie”.
  Opieka naukowa: dr inż. arch. Olga Gazińska.

W kategorii projektowanie architektoniczne przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia:

 • WYRÓŻNIENIE dla Ernesta BiałousaZachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę „Rewitalizacja terenów Starej Rzeźni na Łasztowni w Szczecinie”.
  Opieka naukowa: dr inż. Arch. Jakub Gołębiewski.
 • WYRÓŻNIENIE dla Moniki WachnikZachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę magisterską „Projekt stanicy harcerskiej w Podjuchach. Rewitalizacja terenu nad rzeką Regalicą”.
  Opieka naukowa: dr inż. arch. Leszek Świątek
 • WYRÓŻNIENIE dla Alana RaoofPolitechniki Krakowskiej za pracę magisterską „Wyspa Biskupia. Rewitalizacja założenia dworsko-folwarcznego z adaptacją spichlerza na zespół hotelowo-konferencyjny w Karlinie”.
  Opieka naukowa: dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK.

Komisja konkursowa obradowała pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja w składzie: Leszek Jastrzębski – Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Małgorzata Oyarce Yuzzelli – Główny Projektant Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Adam Zwoliński – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Helena Freino – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Bal – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Patrycjusz Zarębski – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego.

Laureaci XIV edycji Konkursu

Nagroda w kategorii architektura krajobrazu
dla
Mateusza Tomaszewskiego z Politechniki Śląskiej
za
„Katharsis adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie”

Opieka naukowa: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka

Praca została nagrodzona za odważne, przekonywujące i konsekwentne uwzględnienie emocji wywoływanych przez obiekty architektoniczno-budowlane, ciekawie zaprezentowane w badaniach nad obiektami referencyjnymi i twórcze ich wykorzystanie w idei adaptacji do celów turystycznych osiadłego na mieliźnie j. Dąbie Betonowca. Na uwagę zasługuje pomysł budowania nastroju i odpowiedniego napięcia w opowiadaniu umieszczonym przed częścią opisową projektu, które jest swoistym przewodnikiem w odbyciu całej drogi prowadzącej do oczyszczenia z nękających odbiorcę emocji. Autor zaprojektował doznania i odczucia w niezwykle trudnym obiekcie, jakim jest wrak zbudowanego podczas II wojny światowej niedokończonego statku z betonu, a zaproponowane fizyczne interwencje są oszczędne i przemyślane, z uwzględnieniem kontekstu i walorów otoczenia oraz zastałych elementów samego obiektu. Mimo wyraźnego ukierunkowania w wywoływaniu określonych doznań, pozostawiona została przestrzeń do indywidualnych przeżyć i interpretacji wśród odwiedzających Betonowiec. Niezależnie od dużego ładunku metafizycznego i symboliki projekt został odpowiednio rozwiązany technicznie, a zastosowana konwencja graficzna wraz z warstwą tekstową tworzy spójny, klarowny i atrakcyjny przekaz.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Justyny Satnisławskiej z Politechniki Wrocławskiej
za
Krajobraz zmian. Kształtowanie scenerii nadmorskiej miejscowości Mielno

Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska- Narożny, prof. PWr.

Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania związane z rozwojem nadmorskich miejscowości, które często borykają się z problemem chaotycznej zabudowy oraz dostępem do wolnych przestrzeni społecznych. W kontekście tego miejsca, autorka prezentuje koncepcję, która łączy funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe z funkcjami usługowymi, tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń dostępną przez cały rok. Centralnym elementem tej koncepcji jest wykorzystanie przestrzeni nad wodą oraz zastosowanie minimalistycznej architektury opartej na naturalnym materiale, jakim jest drewno. Autorka dąży do stworzenia spójnego i funkcjonalnego rozwiązania, które uwzględnia różnorodne potrzeby mieszkańców oraz turystów oraz integruje się z otoczeniem, tworząc harmonijny, naturalny krajobraz.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Natalii Kudlińskiej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
za
pracę inżynierską pn.:
„Projekt osiedla akademickiego w Szczecinie”.

Opieka naukowa: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska

Praca wyróżniona za ciekawą kreację osiedla w oparciu o centryczny plan z bardzo szerokim wachlarzem funkcji towarzyszących o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Bardzo trafnie rozwinięta część analityczna projektu. Wyróżnienie za dużą wrażliwość autorki na zagadnienia społeczne w zakresie doboru funkcji. Wyróżnienie za spójność urbanistyczną założenia i odseparowanie go od miasta celem uniknięcia ruchu kołowego i uciążliwości parkowania wewnątrz osiedla.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
dla
Moniki Sęk i Aleksandry RękasZachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
za pracę
„Rewitalizacja terenów nabrzeżnych i projekt waterfrontu na Gocławiu w Szczecinie”.

Opieka naukowa: dr inż. arch. Olga Gazińska.

Praca wyróżniona za twórcze podejście do zagospodarowania zdegradowanego obszaru północno-wschodniej części Szczecina i próbę aktywizacji terenów obecnie niezagospodarowanych lub wykorzystywanych na potrzeby przemysłu. Dyplomantki ukazały duży potencjał miejsca i zaprezentowały bardzo wysoki poziom warsztatu.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Ernesta Białousa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
za pracę pn.:
„Rewitalizacja terenów Starej Rzeźni na Łasztowni w Szczecinie”.
Opieka naukowa: dr inż. Arch. Jakub Gołębiewski.

Praca została wyróżniona za czytelną kontynuację podejścia do tematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych w odniesieniu do eksponowania walorów architektonicznych wybranych obiektów i zachowania ciągłości ich tożsamości kulturowej. Umiejętne wpisanie nowej funkcji do adaptowanych budynków, bez znacznych współczesnych ingerencji w istniejącą, historyczną tkankę. Praca inżynierska prezentuje wysoki poziom zarówno estetyczny jak i warsztatowy.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Moniki Wachnik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
za pracę pn.:
„Projekt stanicy harcerskiej w Podjuchach. Rewitalizacja terenu nad rzeką Regalicą”.
Opieka naukowa: dr inż. arch. Leszek Świątek

Praca została wyróżniona za ciekawą, indywidualną kreację przestrzeni społecznej, właściwą skalę zabudowy oraz przyjęte rozwiązania materiałowe i przestrzenne. Umiejętne wpisanie się w skalę otoczenia, dostosowanie funkcjonalne i estetyczne do charakteru architektury stanicy wodnej (z szeregiem funkcji uzupełniających). Czysta i klarowna prezentacja idei i jej przeniesienia do zapisu projektowego.

Wyróżnienie w kategorii projektowanie architektoniczne
dla
Alana Raoof Politechniki Krakowskiej
za
pracę pn.:
„Wyspa Biskupia. Rewitalizacja założenia dworsko-folwarcznego z adaptacją spichlerza na zespół hotelowo-konferencyjny w Karlinie”.
Opieka naukowa: dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK.

Praca wyróżniona za wybór lokalizacji i zaproponowaną funkcję całego założenia, a przede wszystkim wrażliwość i umiar w doborze środków wyrazu architektonicznego w historycznym kontekście rewitalizowanej przestrzeni. Urbanistyczna skala założenia, zastosowane rozwiązania architektoniczne i materiałowe, proste, wyważone, skromne i nie epatujące dobrze wpisują się w zastane otoczenie, w tym niezwykły krajobraz wyspy Biskupiej u zbiegu malowniczych rzek Radwi i Parsęty. Warto również podkreślić, że wnioski projektowe Autora zostały oparte na głębokiej, rzetelnej analizie materiałów historycznych, inwentaryzacji zastanej tkanki zachowanych obiektów budowlanych i wniosków konserwatorskich. Wysoko oceniono również warsztat i sposób przedstawienia pracy dyplomowej.