Scroll to top

Metrex Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej

W ubiegłym tygodniu ukazał się raport z konferencji „Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej: badanie partnerstw miejsko-wiejskich”, której organizatorem była sieć METREX. Podczas konferencji Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiło modelowe rozwiązania współpracy miejsko-wiejskiej na przykładzie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz prowadzonej współpracy transgranicznej w obszarze gospodarki przestrzennej. Pełen raport wraz z innymi europejskimi przykładami można znaleźć tutaj
https://www.eurometrex.org/wp-content/uploads/2024/03/METREX_Autumn-conference_Braga_2023_Print_last-version_enlarged_01.pdf

METREX to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, działające jako sieć współpracy regionów w której skład wchodzą praktycy, eksperci, politycy, reprezentanci instytucji publicznych szczebla regionalnego, krajowego i europejskiego zajmujący się tematyką gospodarki przestrzennej i rozwojem obszarów metropolitalnych. Prezydentem organizacji jest wybrany przez Walne Zgromadzenie Jakub Mazur, Pierwszy z-ca Prezydenta Wrocławia. Sieć zrzesza 50 regionów z obszaru UE, w tym Polskę reprezentują regiony Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Obszar Metropolitalny Gdańska Gdyni i Sopotu – stowarzyszenie gmin i powiatów, Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu oraz Miasto Wrocław.

Załącznik:

Raport z konferencji Kształtowanie polityki spójności