Scroll to top
II Warsztaty projektu TRMS, 23 października 2010 r. w Szczecinie

II Warsztaty projektu TRMS, 23 października 2010 r. w Szczecinie

23 października 2010

W ramach prac nad koncepcją Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, 23 października 2010 r. odbyły się warsztaty poświęcone gospodarce morskiej. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni prelegenci, członkowie wspólnego Komitetu oraz pracownicy zespołu RBGPWZ. W podsumowaniu spotkania…

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

13 lutego 2010

Broszura stanowi skróconą wersję Opracowania Ekofizjograficznego, wykonanego na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzując poszczególne elementy przyrodnicze występujące na jego obszarze, w celu ich kompleksowej ochrony poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami…