Scroll to top
Warsztaty planistyczne „Rozwój Obszarów Metropolitalnych”

Warsztaty planistyczne „Rozwój Obszarów Metropolitalnych”

22 maja 2010

W dniach 20-21 maja 2010 r. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zorganizowało ogólnopolskie warsztaty planistyczne skierowane do przedstawicieli wojewódzkich służb planowania i regionalnych biur planowania przestrzennego. Głównym tematem…

I Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

I Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

29 czerwca 2009

W dniu 29 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się pierwsza edycja konferencji „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”. Głównymi tematami konferencji były: transgraniczne uwarunkowania przestrzenne obszarów, doświadczenia…