Scroll to top
Spotkanie warsztatowe w Helsinkach

Spotkanie warsztatowe w Helsinkach

30 października 2015

W dniach 28-29 października 2015 r. w Helsinkach odbyło się spotkanie warsztatowe poświęcone koncepcji tworzenia inteligentnych miast. W ramach warsztatów pracownicy RBGPWZ spotkali się z Maiją Bergström przedstawicielką organizacji Forum Virium i koordynatorką projektu Smart City Kalasatama,…

Spotkanie z Marszałkiem Województwa

Spotkanie z Marszałkiem Województwa

30 grudnia 2014

Z końcem roku złożył nam wizytę Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz. Podsumowując kończący się rok Marszałek dziękował pracownikom Biura za kontynuację prac przy aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i wkład w aktywną działalność…