Scroll to top
Infografiki i ranking gmin - Karta charakterystyki energetycznej WZ - stan na koniec 2022 roku

Infografiki i ranking gmin - Karta charakterystyki energetycznej WZ - stan na koniec 2022 roku

19 kwietnia 2023

Infografiki stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w „Karcie charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła – stan na koniec 2022 roku.”

The energy mix of the westpomeranian region for renewable energy use in electrical power and heat sources - 2021

The energy mix of the westpomeranian region for renewable energy use in electrical power and heat sources - 2021

26 lipca 2022

The charts contain data on the spatial distribution within the Westpomeranian Region (WR) of plants using renewable energy sources, their capacities and energy and heat outputs, as well as present the development of renewable energy in the Region as compared to other regions and the whole of Poland and…