Scroll to top
OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

25 maja 2018

Opracowanie przedstawia strategie rozwoju i ramy polityk na rzecz obszarów wiejskich oraz prezentuje wnioski i rekomendacje dla obszarów zmarginalizowanych. W formie przykładów tematycznych zaprezentowano uwarunkowania i zalecenia dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego – np.…

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich  Partnerstwa Miejsko-Wiejskie / Zintegrowane podejście do rozwoju gospodarczego Strefa Centralna Województwa Zachodniopomorskiego

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich Partnerstwa Miejsko-Wiejskie / Zintegrowane podejście do rozwoju gospodarczego Strefa Centralna Województwa Zachodniopomorskiego

21 czerwca 2014

Dokument przedstawia genezę powstania Centralnej Strefy Funkcjonalnej jako partnerstwa miejsko-wiejskiego. Zaprezentowano uwarunkowania i bariery dla współpracy międzysamorządowej z naciskiem na współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania, jako przedstawicielami społeczności oraz ze wsparciem…