Scroll to top
Karta charakterystyki ciepłownictwa 2022

Karta charakterystyki ciepłownictwa 2022

31 lipca 2023

Karta opracowana przez RBGPWZ  oraz WOŚ UMWZ powstała na podst. analizy Raportu z CEEB sporządzonego dla województwa na koniec 2022 r. Opracowanie zawiera informacje m.in. na temat liczby i rodzaju instalacji wytwarzających ciepło zgłoszonych do CEEB, wielkości produkcji ciepła z oze czy inwestycji…