Scroll to top
URMA – Vademecum projektowania wsi podmiejskich na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra

URMA – Vademecum projektowania wsi podmiejskich na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra

21 września 2014

Publikacja przybliżająca wiedzę o rozwoju przestrzennym miejscowości wiejskich, położonych w cieniu wielkiego miasta. Jest przewodnikiem do określenia stanu i jakości zagospodarowania przestrzennego wsi oraz wskazuje dobre zasady projektowania urbanistyczno-architektonicznego oraz wytyczne…