Scroll to top
Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 Wersja FR-ENG

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 Wersja FR-ENG

1 grudnia 2016

Dokument jest planistyczno-przestrzenną wizją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Zawiera uzgodnione przez obie strony rekomendacje, w zakresie planowania przestrzennego, skierowane do właściwych organów instytucji i decydentów. Celem koncepcji jest inspirowanie i motywowanie do pogłębiania…