Scroll to top

Poniżej przedstawiamy część bogatego dorobku w zakresie publikacji opracowanych lub współtworzonych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na przestrzeni lat swojej działalności. Znajdziecie tu Państwo zarówno publikacje związane z dokumentami planistycznymi, realizowanymi w ramach zadań statutowych, publikacje pokonferencyjne jak i raporty z realizowanych projektów międzynarodowych oraz katalogi dobrych praktyk.

Publikacje dotyczące projektu:

Koncepcja Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Raport końcowy z prac nad projektem – aktualizacja 2018

Koncepcja wskazuje przebieg tras rowerowych wyznaczonych w oparciu o walory turystyczne województwa i jest podstawą realizacji inwestycji w zakresie rozwoju turystyki rowerowej w regionie. Jej realizacja zapewnia koncentrację środków z różnych źródeł i przeciwdziała ich rozdrobnieniu na rzecz inwestycji nie powiązanych ze sobą i niestanowiących sieci.

Publikacje dotyczące projektu:

Ekspertyzy RBGP

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2003-2006. Trasy konne

Dokument stanowi kontynuację prac wynikających z Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim. Ma on charakter informacyjny, mający na celu wypromowanie produktu turystycznego – turystyki konnej, a także zainicjowanie koncepcji budowy szlaków konnych oraz wspomóc gminy w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne w tym zakresie.

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2002-2006. Szlaki wodne

Opracowanie zostało wykonane na podstawie porozumienia nr 2, z dnia 21 marca 2005 r., pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim w Szczecinie a Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, dotyczącego wykonania Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2002 – 2006 – Szlaki Wodne.