Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie

Zakończenie prac nad koncepcją sieci tras rowerowych

Z końcem listopada dobiegły końca prace nad koncepcją sieci tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Projekt został przyjęty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Województwo Zachodniopomorskie przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych w lutym 2015r . Misją projektu była promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Główny cel KONCEPCJI to wyznaczenie przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych. Prace nad projektem obejmowały przeprowadzenie szeregu wstępnych analiz dotyczących: generatorów ruchu, potencjalnych tras, istniejących istotnych szlaków, a także zebranie i weryfikację informacji o istniejących i planowanych drogach oraz szlakach od gmin, powiatów i nadleśnictw, sporządzenie map oraz prace terenowe. Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras tematycznych zbadane zostały ich długości, atrakcje wraz z infrastrukturą turystyczną oraz transportem publicznym w ich zasięgu. Opracowano szczegółowo cztery główne trasy dla których sporządzony i opublikowany zostanie dokument KONCEPCJI.
 
Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym