Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie

Koncepcja przyszłości 2030

Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej podjął w 2014 roku decyzję w sprawie wspólnego wypracowania Wizji, określającej jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry w 2030 roku. Opracowany został projekt „Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”, który obecnie podlega konsultacjom społecznym.
 
Z projektem można zapoznać się na stronie a swoją opinię można złożyć w terminie do 16 września 2016 r. za pomocą formularza.
 
„Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań” jest wizją planistyczno-przestrzenną obejmującą terytorium czterech krajów związkowych: Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Berlina i Saksonii po stronie niemieckiej oraz czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego po stronie polskiej. Jej celem jest motywowanie i inspirowanie do dalszego pogłębiania współpracy na polsko-niemieckim obszarze powiązań oraz zwiększenie zainteresowania tym obszarem na szczeblu europejskim i krajowym. Równocześnie wnosi wkład w dyskusję nad przyszłymi priorytetami polityki spójności."
 
Załączniki
Konepcja Przyszłości 2030