Scroll to top

AKTUALNOŚCI

Plan Województwa Zachodniopomorskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego !

Plan Województwa Zachodniopomorskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego !

29 lipca 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 lipca 2020 roku Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Poz. 3564 i wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu tj. w dniu 11 sierpnia 2020 r. Przypominamy, że Uchwała nr XVII/214/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego…

Pierwsze posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179

Pierwsze posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179

27 lipca 2020

W dniu 21 lipca w formule zdalnej odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Zadaniem Grupy jest nadzór nad realizacją projektu, bieżąca ewaluacja jego wdrażania, rozstrzyganie sporów i wątpliwości pomiędzy partnerami, ocena realizacji budżetu…

Konferencja wiosenna Sieci METREX – edycja wirtualna

Konferencja wiosenna Sieci METREX – edycja wirtualna

3 lipca 2020

Wiosenna konferencja Sieci Europejskich Obszarów i Regionów Metropolitalnych odbyła się 1 lipca br. w Lizbonie i była transmitowana on-line do wszystkich członków sieci w całej UE. W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników, a tematem dyskusji były nowe rozwiązania zrównoważonego rozwoju terytorialnego, m.in. w obszarze adaptacji do zmian klimatu oraz zapewnienia dostępu do…

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa!

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa!

24 czerwca 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 24 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr XVII/214/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Pełna wersja projektu zmiany…

Audyt krajobrazowy z dofinansowaniem w ramach RPO

Audyt krajobrazowy z dofinansowaniem w ramach RPO

3 czerwca 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 748/20 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu „Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach działania 4.08 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem…

Uchwała Zarządu województwa o przyjęciu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Zarządu województwa o przyjęciu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego

27 maja 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr 706/20 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i skierowania go pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pełna treść uchwały w załączniku. Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z prezentacją…