Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT LAST MILE 19 WRZEŚNIA 2018r.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT LAST MILE 19 WRZEŚNIA 2018r.
W związku ze zbliżającym się zakończeniem pierwszego etapu projektu ?LAST MILE ? zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych?, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie reprezentujące Województwo Zachodniopomorskie ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą, która odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w Szczecinie w sali konferencyjnej Starej Rzeźni przy ul. T. Wendy 14.

Celem konferencji jest prezentacja wyników prac nad pierwszym etapem projektu LAST MILE. Przedstawione zostaną najciekawsze doświadczenia i wypracowane rekomendacje powstałe w ramach współpracy międzynarodowej odnoszące się do rozwiązań transportowych na obszarach wiejskich, peryferyjnych i turystycznych. Jako dokument finalizujący i podsumowujący dotychczasowy zakres prac zaprezentowany zostanie Regionalny Plan Działań, którego okres realizacji przypada na etap drugi projektu.

odatkowo w ramach konferencji poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do kwestii kształtowania polityk mobilności, wsparcia na rzecz rozwoju systemów transportu publicznego w naszym regionie oraz procedowanych zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Załącznik: Last Mile - Program konferencji