Scroll to top

I Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne 29 czerwca 2009 r. w Szczecinie

W dniu 29 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się pierwsza edycja konferencji „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”.

Głównymi tematami konferencji były: transgraniczne uwarunkowania przestrzenne obszarów, doświadczenia współpracy transgranicznej na styku Polski i Niemiec, sposoby monitorowania i narzędzia nadzoru w postaci instrumentów planistycznych czy dalsze możliwości realizacji wspólnych projektów na pograniczu.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in. Pan Olgierd Roman Dziekoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Wilfried Görmar – Federalny Urząd ds. Budownictwa i Planowania Regionalnego Bonn, Pan Wojciech Dróżdż – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Detlef Herz – Wspólny Wydział Planowania Berlina i Brandenburgii, Pani Janina Kopietz-Unger – Uniwersytet w Karlsruhe oraz Pan Krzysztof Żarna – Sekretarz Techniczny CETC oraz wielu innych panelistów.

Załączniki:

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne – Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem I Konferencji TPP. Wystąpienia dotyczyły m.in. regulacji prawnych dotyczących procedur współpracy transgranicznej, priorytetów inwestycyjnych czy dotychczasowych doświadczeń w budowaniu transgranicznej sieci połączeń.